Stakeholderdialoog IMVB - 6 juli 2023

Op 6 juli organiseerden wij onze eerste stakeholderdialoog pensioenfondsen over verantwoord beleggen. Het thema van de middag was de kracht van verbinding, want alleen samen met stakeholders kunnen we impact verwezenlijken. Wij wilden hiermee realiseren dat de onderlinge dialoog met elkaar leidt tot het uitwisselen van ideeën, trends en ervaringen die van nut zijn voor alle pensioenfondsen en stakeholders. 

Terugblik op de dag
Van deze middag is een kort verslag gemaakt dat hier is terug te lezen.

Programma
De stakeholderdialoog vond plaats bij Naturalis (Darwinweg 2, Leiden).

Vanaf 12:00 uur Optioneel – bezoek museum
Vanaf 12 uur is het mogelijk om gratis het museum van Naturalis te bezoeken.
13:30 uur Inloop met koffie/thee
14:00 uur Opening
Door Lotte Sluiter (host) en Ger Jaarsma (voorzitter Pensioenfederatie)
14:15 uur Connecting
Interview met David Atkin (CEO UN PRI)
14:35 uur Dialoog in tijden van protest, wetgeving en rechtzaken
Keynote speech door Lilianne Ploumen (voormalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
14:55 uur World café – Uitleg en overstaptijd
15:00 uur World café - Start ronde 1
Onderwerpen zijn o.a. Plastics, Biodiversiteit & data, Gezondheid, Diversiteit & inclusie, Ambitie in verantwoord beleid en Werknemersrechten
15:30 uur Pauze
15:45 uur World café - Start ronde 2
16:15 uur Toekomst van dialoog in de pensioensector
Met Anne Gram (pensioenfondsbestuurder), Dirk-Jan Verdonk (directeur World Animal Protection Nederland) en Lilianne Ploumen
16:40 uur Samenwerking op engagement loont
Door Vincent van Bijleveld (Dutch Engagement Netwerk & GREEN)
17:00 uur Evaluatie & afsluiting
17:15 uur Borrel

 

Locatie: