Webinar versneld van het Russisch gas af (vervolg)

Op 7 juli organiseerden de Pensioenfederatie, Sustainable Pension Investment Lab en Natuur&Milieu opnieuw een webinar (via Teams) over de opgave om versneld afscheid te nemen van (Russische) fossiele brandstoffen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de problemen op de wereldwijde energiemarkt die hiermee samenhangen.

Ditmaal verzorgde Diederik Samsom - Kabinetschef van Frans Timmermans en belast met de uitvoering van het Europese klimaatbeleid - een inleiding over het plan onder de noemer REPowerEU om EU breed werk te maken van onder andere grootschalige energiebesparing en het sneller opschalen van de opwekcapaciteit voor hernieuwbare energie.  Onder leiding van host Sanne van Keulen (Natuur&Milieu) was er daarna voldoende gelegenheid voor vragen en discussie. Vervolgens gingen we in gesprek met Dominique Dijkhuis (ABP/SPIL) over de implicaties voor institutionele beleggers en de handelingsperspectieven die hieruit voortvloeien.

Het vorige webinar over dit thema met Bas Eickhout (Europarlementariër GroenLinks) en René Peters (Director Gas Technology TNO) kunt u hier terugkijken. 

Terugkijken
Hieronder kunt u het webinar terugkijken.

Locatie: