thema communicatie (1200-200)

Navigatiemetafoor met 3 bedragen

Het te bereiken pensioen kan op verschillende wijzen worden berekend. De berekening van het reglementair te bereiken pensioen was in het verleden altijd leidend. Sinds eind 2019 is daar de berekening met de uniforme rekenmethodiek (URM) bijgekomen. Uit deze berekening volgen drie bedragen die in combinatie met de navigatiemetafoor aan de deelnemer worden getoond. 

De uniforme rekenmethodiek (URM)

Op 23 april 2018 publiceerde minister Koolmees (SZW) de ministeriële regeling over de uniforme rekenmethodiek. In deze regeling wordt verwezen naar achterliggende rapporten die het ministerie via de website ter beschikking stelt. Deze rapporten vindt u ook onderaan deze pagina bij de openbare documenten.

Op 13 november 2018 publiceerde minister Koolmees een tweede ministeriële regeling over de uniforme rekenmethodiek. In de twee regelingen worden drie verschillende varianten van de URM beschreven.

In 2018 is door de Pensioenfederatie intensief met het ministerie van SZW, de AFM en het Verbond van Verzekeraars gesproken over de wijze waarop de URM geïmplementeerd kan worden. In dit overleg, waarin sprake was van geven en nemen, is een aantal afspraken gemaakt. De minister heeft de afspraken vastgelegd in de brief van 31 mei 2018.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie zet zich in om de navigatiemetafoor met de URM-bedragen te laten bijdragen aan begrijpelijke deelnemerscommunicatie.

Toolkit Communiceren in scenario’s voor leden beschikbaar

In 2019 heeft de Pensioenfederatie de toolkit Communiceren in scenario’s aan de leden ter beschikking gesteld. In de toolkit wordt ingegaan op de wet- en regelgeving, de URM-berekeningen en de navigatiemetafoor. Vervolgens zijn er een aantal voorbeeldteksten en Q&A’s opgenomen die door pensioenfondsen gebruikt kunnen worden bij hun communicatie met deelnemers.

Evaluatie navigatiemetafoor en URM

Medio 2021 voert het ministerie van SZW een evaluatie van de navigatiemetafoor en de URM berekeningsmethodiek uit. Naar verwachting zal eerst de rekenmethodiek tegen het licht worden gehouden, en aan het einde van 2021 de communicatieve aspecten van de navigatiemetafoor met URM-bedragen.

Op 30 september heeft de minister van SZW de resultaten van de evaluatie van de rekenmethodiek naar de Tweede Kamer gestuurd. De Pensioenfederatie heeft voor haar leden een toelichting gemaakt over wat de besluitvorming van de minister in praktijk betekent.

Openbare documenten
Besloten documenten