Webinar IMVB: themagericht beleid

Wie het IMVB-convenant heeft ondertekend, wordt gevraagd om 'themagericht beleid' op te stellen. Veel pensioenfondsen krijgen graag meer informatie over hoe ze dat kunnen aanpakken. Dat bleek eind vorig jaar op de themamiddag over het IMVB-convenant.

Bekijk hieronder het lunchwebinar van 5 maart jl. terug. 

Henk van der Kolk (bestuurder BPF Detailhandel) en Jacqueline van Voorthuizen (portfoliomanager Balance Sheet Management PGB Pensioendiensten) vertellen over hun aanpak en beantwoorden vragen.

https://sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=depensioenfederatie_20200305_1&display=126&language=nl&customBtnColor=#FF9F00,#FF9F00" width="640" height="360" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen allowfullscreen style="border:0