Webinar: Nederlandse Stewardship Code

In 2019 treden zowel de Nederlandse Stewardship Code van Eumedion als de Europese Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders in werking op respectievelijk 1 januari en 10 juni. De Code en de Richtlijn geven richting aan betrokken en verantwoord aandeelhouderschap. De Code en de Richtlijn zijn met elkaar in lijn. Op punten gaat de Stewardship Code verder dan de Richtlijn.

Samen met Eumedion heeft de Pensioenfederatie het Servicedocument Verantwoord en betrokken aandeelhouderschap uitgebracht waarmee de leden van de Pensioenfederatie en de deelnemers van Eumedion nadere invulling kunnen geven aan hun betrokken aandeelhouderschap.

Wat betekent dit voor pensioenfondsen? Is de Nederlandse Stewardship Code verplicht of niet? Wat is de samenhang met de IORP II-richtlijn, de Europese Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders (SRD II) en het IMVB convenant? Wat kan ik in het Servicedocument Verantwoord en betrokken aandeelhouderschap vinden?

Rients Abma (Eumedion) en Frank Huitema (Telegraaf Pensioenfonds en vanuit de Pensioenfederatie mede-opsteller van het servicedocument) beantwoorden uw vragen. Zij vertellen u over de Code en het Servicedocument dat de Pensioenfederatie samen met Eumedion heeft opgesteld en wat het naleven van de nieuwe bepalingen over betrokken en verantwoord aandeelhouderschap in de praktijk betekent.

Klik hier voor de presentatie van het webinar.

https://sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=depensioenfederatie_20190225_1&display=126&language=nl" width="640" height="360" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen allowfullscreen style="border:0"