Minister Schouten geeft stand van zaken

Pensioenfederatie

Hoe staat het met de transitie van het pensioenstelsel en het invaren? En mogen Tweede Kamerleden en senatoren de juridische adviezen van de landsadvocaat inzien? Vlak voor Kerst beantwoordde minister Schouten per brief deze Kamervragen.

Uiteraard is er veel aandacht voor de impact van een eventueel  referendum. Zoiets heeft volgens de minister gevolgen voor de pensioenuitkomsten van iedereen in het collectief. Daardoor moeten sociale partners na het referendum in principe terug naar de tekentafel. Ze geeft de Kamerleden mee dat een deelnemersreferendum inbreuk maakt op de gemaakte evenwichtige belangenafweging van sociale partners en het pensioenfonds.

Inzage

Over de juridische adviezen van de landsadvocaat schrijft ze in de brief dat ze bij uitzondering inderdaad -vertrouwelijk- inzage geeft in die adviezen, waarbij ze onder andere benadrukt dat er bij de parlementaire behandeling van de Wtp al heel veel informatie gedeeld is.

Indexatie en de Wtp

Wat betreft de transitie geeft de minister eerst een schets van de voor- en nadelen van respectievelijk de Wtp en het oude stelsel. Ook beschrijft ze het lange proces van Pensioenakkoord en wetgeving, om vooruit te kijken naar het nieuwe stelsel met : “Als minister voel ik daar een grote verantwoordelijkheid voor, vooral ook voor de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden bij pensioenuitvoerders. Ik zie eenzelfde verantwoordelijkheidsgevoel bij werknemers- en werkgeversorganisaties en pensioenuitvoerders”. Daarna rekent ze de Kamer voor hoe de versoepelde regels nu pensioenverhoging mogelijk maken, terwijl dat anders onmogelijk zou zijn: “Uit de cijfers van de Pensioenfederatie blijkt dat voor ongeveer 60% van de deelnemers de verhoging van de pensioenen in 2024 mogelijk is of de pensioenen meer verhoogd kunnen worden, omdat gebruik is gemaakt van de versoepelde indexatieregels van het transitie-ftk of de indexatie-AMvB.”

Ondersteuning

Ook geeft de minister op hoofdlijnen een beeld van de stand van zaken van de transitieplannen. Naast de Stichting van de Arbeid en toezichthouders is er tevens aandacht voor onze ondersteunende rol: “Binnen de sector wordt kennis en ervaring rond de transitie gedeeld, bijvoorbeeld via masterclasses en servicedocumenten van de Pensioenfederatie.”

Naast het belang van communicatie meldt de brief ook dat vanaf 1 januari 2024 deelnemers de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) hun geschillen kunnen voorleggen.