15

Komende evenementen

Hieronder treft u een overzicht van de geplande evenementen van de Pensioenfederatie en externe relaties aan. 

Evenementen van de Pensioenfederatie
28 september 2023 Rondetafelbijeenkomst Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen
4 oktober 2023 Jaarcongres Pensioenfederatie
13 oktober 2023 Interactieve workshop WTP & VB: Beleggingsbeleid onder beide contracten
19 oktober 2023 Avondbijeenkomst aansluiting leden bij GIP (fysiek)
31 oktober 2023 Masterclass impact WTP op fondsdocumenten (meer informatie volgt)
2 november 2023 Bijeenkomst Opf's (fysiek) 
10 november 2023 Interactieve workshop WTP & VB: ALM-studies nieuwe stijl
23 november 2023 Webinar verantwoordingsorganen
27 november 2023 Kennisplatform Sleutelfunctiehouders
7 december 2023 Algemene ledenvergadering + themabijeenkomst
8 december 2023 Interactieve workshop WTP & VB: Transitieperiode
12 januari 2024 Interactieve workshop WTP & VB: Beschermingsrendement
9 februari 2024 Interactieve workshop WTP & VB: Operationeel beheer