15

Komende evenementen

Hieronder treft u een overzicht van de geplande evenementen van de Pensioenfederatie en externe relaties aan. 

Evenementen van de Pensioenfederatie
2 december 2021 Algemene ledenvergadering (online)
10 december 2021 Rondetafel-bijeenkomst Normenkader datakwaliteit (online)
13 december 2021 Jaarbijeenkomst IMVB (online)
13 december 2021 Webinar update Wet toekomst pensioenen
13 januari 2021 Lancering Informatieplatform Pensioenakkoord (online)
14 juni 2022 Algemene ledenvergadering
1 december 2022 Algemene ledenvergadering