15

Komende evenementen

Hieronder treft u een overzicht van de geplande evenementen van de Pensioenfederatie en externe relaties aan. 

Evenementen van de Pensioenfederatie
14 juni 2022 Ledenbijeenkomst WTP - fysiek
14 juni 2022 Algemene ledenvergadering - fysiek
15 juni 2022 Webinar SFDR
19 september 2022 Kennisplatform Sleutelfunctiehouders: Taakafbakening, rolverdeling en rol tijdens transitie
20 september 2022 Bijeenkomst voor verantwoordingsorganen (fysiek)
6 oktober 2022 Jaarcongres Pensioenfederatie
3 november 2022 Jaarbijeenkomst IMVB
14 november 2022 Kennisplatform Sleutelfunctiehouders: Uitbesteding
22 november 2022 Webinar voor verantwoordingsorganen
1 december 2022 Algemene ledenvergadering