15

Komende evenementen

Hieronder treft u een overzicht van de geplande evenementen van de Pensioenfederatie en externe relaties aan. 

Evenementen van de Pensioenfederatie
31 maart 2023 Vragenuur Datakwaliteit
3 april 2023 Startbijeenkomst voor de IMVB-tool
4 april 2023 Webinar IMPACT
18 april 2023 Webinar Actualiteiten
18 april 2023 Masterclass Arbeidsongeschiktheidspensioen
8 mei 2023 Kennisplatform Sleutelfunctiehouders
30 mei 2023 Masterclass Externe geschilleninstantie 
22 juni 2023 Algemene ledenvergadering + themabijeenkomst
27 juni 2023 Masterclass evenwichtige besluitvorming
11 september 2023 Algemene ledenvergadering + themabijeenkomst
20 september 2023 Bijeenkomst verantwoordingsorganen (fysiek)
25 september 2023 Rondetafelbijeenkomst Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen
25 september 2023 Kennisplatform Sleutelfunctiehouders
28 september 2023 Rondetafelbijeenkomst Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen
4 oktober 2023 Jaarcongres Pensioenfederatie
23 november 2023 Webinar verantwoordingsorganen
27 november 2023 Kennisplatform Sleutelfunctiehouders
7 december 2023 Algemene ledenvergadering + themabijeenkomst