15

Komende evenementen

Hieronder treft u een overzicht van de geplande evenementen van de Pensioenfederatie en externe relaties aan. 

Evenementen van de Pensioenfederatie
29 november 2022 Werkconferentie Klimaatcommitment & Platform voor de Duurzame Financiering
1 december 2022 Algemene ledenvergadering
1 december 2022 Themabijeenkomst
2 december 2022 Vragenuur SFDR (Teams)
13 december 2022 Masterclass Transitie-FTK
15 december 2022 Jaarbijeenkomst IMVB
19 januari 2022 Webinar Emissions Gap Report
22 juni 2023 Algemene ledenvergadering
4 oktober 2023 Jaarcongres Pensioenfederatie
7 december 2023 Algemene ledenvergadering