evenement

Evenementen

Hieronder treft u een overzicht van de geplande evenementen van de Pensioenfederatie aan.

25-09-2018 Themabijeenkomst verantwoordingsorganen
25-09-2018 Webinar: stand van zaken discussie nieuw pensioencontract
04-10-2018 Jaarcongres Pensioenfederatie
06-11-2018 Themabijeenkomst
20-11-2018 Themabijeenkomst verantwoordingsorganen
06-12-2018 ALV en themabijeenkomst