15

Komende evenementen

Hieronder treft u een overzicht van de geplande evenementen van de Pensioenfederatie en externe relaties aan. 

Evenementen van de Pensioenfederatie
6 oktober 2022 Jaarcongres Pensioenfederatie
14 november 2022 Kennisplatform Sleutelfunctiehouders: Uitbesteding
22 november 2022 Webinar voor verantwoordingsorganen
29 november 2022 Werkconferentie Klimaatcommitment & Platform voor de Duurzame Financiering
1 december 2022 Algemene ledenvergadering
15 december 2022 Jaarbijeenkomst IMVB
22 juni 2023 Algemene ledenvergadering
4 oktober 2023 Jaarcongres Pensioenfederatie
7 december 2023 Algemene ledenvergadering