15

Komende evenementen

Hieronder treft u een overzicht van de geplande evenementen van de Pensioenfederatie en externe relaties aan. 

Evenementen van de Pensioenfederatie
13 juni 2023 Bijeenkomst Beleggen in de circulaire economie
22 juni 2023 Algemene ledenvergadering
22 juni 2023 Themabijeenkomst
23 juni 2023 Vragenuur Datakwaliteit
4 juli 2023 Masterclass evenwichtige besluitvorming
6 juli 2023 Stakeholderdialoog pensioenfondsen over verantwoord beleggen
11 september 2023 Algemene ledenvergadering + themabijeenkomst
20 september 2023 Bijeenkomst verantwoordingsorganen (fysiek)
25 september 2023 Rondetafelbijeenkomst Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen
25 september 2023 Kennisplatform Sleutelfunctiehouders
28 september 2023 Rondetafelbijeenkomst Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen
4 oktober 2023 Jaarcongres Pensioenfederatie
23 november 2023 Webinar verantwoordingsorganen
27 november 2023 Kennisplatform Sleutelfunctiehouders
7 december 2023 Algemene ledenvergadering + themabijeenkomst