15

Komende evenementen

Hieronder treft u een overzicht van de geplande evenementen van de Pensioenfederatie aan.

15 juni 2021 Webinar Goed klantsignalenmanagement: wat vraagt het en wat levert het op?
24 juni 2021 Webinar Due Diligence stap 4 & 5
5 juli 2021 Webinar ‘Nieuw pensioencontract: waar staan we en welke stappen kun je als fonds zetten?’
7 september 2021 Themabijeenkomst Communicatie
16 september 2021 Webinar Beleggen onder het nieuwe contract
21 september 2021 VO-bijeenkomst
21 september 2021  Algemene ledenvergadering
6 oktober 2021 Jaarcongres
11 november 2021 Themabijeenkomst
23 november 2021 VO-bijeenkomst
2 december 2021 Algemene ledenvergadering en themabijeenkomst