IMVB-Jaarbijeenkomst december 2021

Op maandag 13 december organiseerde de Pensioenfederatie de online Jaarbijeenkomst van het IMVB-convenant. 

We hadden een programma vol met gepassioneerde en inspirerende sprekers. Zo presenteerde de Monitoringcommissie het tweede voortgangsrapport, organiseerde de Stuurgroep een paneldiscussie en kregen we een korte update van het diepe spoor. Vervolgens stonden we stil bij het thematisch beleid op basis van due diligence en volgde er een update over de SFDR.

In dezelfde week vonden er elke dag lunchsessies plaats over verschillende thema’s die belangrijk zijn binnen ons Convenant. Deze weerden georganiseerd door werkgroepen, ngo’s en pensioenfondsen. 

Presentatie
De sheets kunt u hier downloaden.

Terugkijken 13 december
Hieronder kunt u het webinar terugkijken.

Programma lunchsessies 13 – 17 december
De lunchsessies oinden plaats van 12:00 uur tot 13:00 uur via Teams.  

13 december 

Samenwerking werkt! De lessen van het mijnbouw engagement
Werkgroep Diepe Spoor

In deze interactieve sessie deelde de subwerkgroep de lessen van de mijnbouw casus en gingen zij met deelnemers in gesprek over het versterken van engagement in samenwerking met ngo’s, vakbonden en overheid.

De sheets kunt u hier downloaden.

14 december 

A good appetite: How can pension funds boost a sustainable and healthy protein production?
World Animal Protection & FAIRR

In this webinar, which is presented in English and hosted by Joanne Kellermann of PFZW. Teni Ekundare of the FAIRR Initiative and Dirk-Jan Verdonk of World Animal Protection share their insights on the societal, environmental and animal-related risks that are associated with the production of animal proteins. They make the case for a transition towards a healthier and more sustainable food system, which entails a shift towards plant-based proteins and innovative agricultural systems which respect climate, biodiversity, public health and farmed animals. In their presentation, they highlight the role of pension funds, both from a do-good and do-no-harm perspective.

De sheets kunt u hier downloaden.

 

15 december 

Wapens en wapenhandel
PAX

In deze sessie ging PAX dieper in op de ESG-risico's die investeringen in wapenbedrijven met zich meebrengen. Aan de orde kwamen ‘product-based’ risico's, vooral rond de productie van controversiële wapens. Daarnaast was er aandacht voor ‘behavior-based risico's’, die vooral zitten in de landen waaraan wapenbedrijven hun producten verkopen. Beide worden in de sessie in het kader van internationale standaarden geplaatst.

16 december 

Do good: mensenrechten bespreken met technologiebedrijven
Robeco, Amnesty International & PAX

In grote delen van de wereld staan mensenrechten onder druk. De ruimte voor mensenrechtenverdedigers zoals lokale activisten, journalisten en gemeenschapsorganisaties krimpt, en de repressie neemt toe. Technologiebedrijven spelen een belangrijke rol in de bescherming van mensenrechten. Toegang tot informatie en het uitoefenen van fundamentele mensenrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, is zonder technologie bijna ondenkbaar. Tegelijkertijd brengt de macht van technologiebedrijven en de snelheid waarin nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen risico’s met zich mee. In deze sessie legden Daniëlle Essink (Robeco), Eva Gerritse (PAX) en Hanna Riemersma (Amnesty International) de rol van technologiebedrijven bij het beschermen van mensenrechten uit. Ook bespraken we hoe pensioenfondsen hierin een positieve rol kunnen spelen.

De sheets kunt u hier downloaden.

 

17 december 

Fossiele belangen: engagen of uitsluiten?
PME & Natuur & Milieu

Tijdens deze sessie belichtten PME en Natuur & Milieu de verschillende aspecten en dilemma's van mogelijke interventies om het belegd vermogen in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Onlangs hebben UWV Pensioenfonds, Pensioenfonds Horeca, PME en ABP aangekondigd te stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen. De OESO-richtlijnen waarop het IMVB-convenant is gestoeld ziet uitsluiting als laatste noodgreep. Onder welke voorwaarden is engagement zinvol, en onder welke voorwaarden wordt uitsluiting onvermijdelijk? En hoe kun je beide interventies impactvol laten zijn? In gesprek zoeken we samen antwoorden op deze vragen. 

De sheets kunt u hier downloaden.

 

Locatie: