IMVB-Jaarbijeenkomst december 2021

Op maandag 13 december van 10:00 uur tot 11:30 uur organiseert de Pensioenfederatie de online Jaarbijeenkomst van het IMVB-convenant. Dit webinar is voor alle ondertekenaars van het Convenant en andere geïnteresseerden. 

We hebben een programma vol met gepassioneerde en inspirerende sprekers. Zo zal de Monitoringcommissie het tweede voortgangsrapport presenteren, organiseert de Stuurgroep een paneldiscussie en krijgen we een korte update van het diepe spoor. Vervolgens staan we stil bij het thematisch beleid op basis van due diligence en zal er een update volgen over de SFDR. Dit alles onder leiding van Pieter van der Gaag, die Femke de Vries opvolgt als voorzitter van het IMVB-convenant.

In dezelfde week vinden er elke dag lunchsessies plaats over verschillende thema’s die belangrijk zijn binnen ons Convenant. Deze worden georganiseerd door werkgroepen, ngo’s en pensioenfondsen. Doe daar ook vooral uw voordeel mee!

Programma
Het programma voor het plenaire deel is als volgt: 

10:00 uur Opening
door host, Pieter van der Gaag (voorzitter IMVB-convenant Pensioenfondsen)
10:05 uur Bevindingen tweede voortgangsmeting
door Monitoringcommissie IMVB-convenant Pensioenfondsen
10:25 uur Terug- en vooruitblik op IMVB
Panel met Sanne van Keulen (Natuur & Milieu), José Meijer (Pensioenfederatie), Gerard Roest (FNV), Anna-Sophie Steinebach (ministerie van Financiën)
10:50 uur Update diepe spoor
door Maurice van Beers (CNV) en Frank Wagemans (Achmea IM namens BPL Pensioen)
11:00 uur Thematisch beleid
door pensioenfonds MITT
11:15 uur Update SFDR
door Matthies Verstegen (Pensioenfederatie)
11:25 uur Afsluiting
door Pieter van der Gaag


Programma lunchsessies 13 – 17 december
De lunchsessies vinden plaats van 12:00 uur tot 13:00 uur via Teams. Deze sessies worden opgenomen. 

13 december 

Samenwerking werkt! De lessen van het mijnbouw engagement
Werkgroep Diepe Spoor

In deze interactieve sessie deelt de subwerkgroep de lessen van de mijnbouw casus en gaan zij met deelnemers in gesprek over het versterken van engagement in samenwerking met ngo’s, vakbonden en overheid.

14 december 

A good appetite: How can pension funds boost a sustainable and healthy protein production?
World Animal Protection & FAIRR

In this webinar, which is presented in English, Teni Ekundare of the FAIRR Initiative and Dirk-Jan Verdonk of World Animal Protection share their insights on the societal, environmental and animal-related risks that are associated with the production of animal proteins. They make the case for a transition towards a healthier and more sustainable food system, which entails a shift towards plant-based proteins and innovative agricultural systems which respect climate, biodiversity, public health and farmed animals. In their presentation, they highlight the role of pension funds, both from a do-good and do-no-harm perspective.

15 december 

Wapens en wapenhandel
PAX

In deze sessie gaat PAX dieper in op de ESG-risico's die investeringen in wapenbedrijven met zich meebrengen. Aan de orde komen ‘product-based’ risico's, vooral rond de productie van controversiële wapens. Daarnaast is er aandacht voor ‘behavior-based risico's’, die vooral zitten in de landen waaraan wapenbedrijven hun producten verkopen. Beide worden in de sessie in het kader van internationale standaarden geplaatst.

16 december 

Do good: mensenrechten bespreken met technologiebedrijven
Robeco, Amnesty International & PAX

In grote delen van de wereld staan mensenrechten onder druk. De ruimte voor mensenrechtenverdedigers zoals lokale activisten, journalisten en gemeenschapsorganisaties krimpt, en de repressie neemt toe. Technologiebedrijven spelen een belangrijke rol in de bescherming van mensenrechten. Toegang tot informatie en het uitoefenen van fundamentele mensenrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, is zonder technologie bijna ondenkbaar. Tegelijkertijd brengt de macht van technologiebedrijven en de snelheid waarin nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen risico’s met zich mee. In deze sessie leggen Daniëlle Essink (Robeco), Eva Gerritse (PAX) en Hanna Riemersma (Amnesty International) de rol van technologiebedrijven bij het beschermen van mensenrechten uit. Ook zullen we bespreken hoe pensioenfondsen hierin een positieve rol kunnen spelen.

17 december 

Fossiele belangen: engagen of uitsluiten?
PME & Natuur & Milieu

Tijdens deze sessie zullen PME en Natuur & Milieu de verschillende aspecten en dilemma's belichten van mogelijke interventies om het belegd vermogen in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Onlangs hebben UWV Pensioenfonds, Pensioenfonds Horeca, PME en ABP aangekondigd te stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen. De OESO-richtlijnen waarop het IMVB-convenant is gestoeld ziet uitsluiting als laatste noodgreep. Onder welke voorwaarden is engagement zinvol, en onder welke voorwaarden wordt uitsluiting onvermijdelijk? En hoe kun je beide interventies impactvol laten zijn? In gesprek zoeken we samen antwoorden op deze vragen. 

Aanmelden
Hieronder kunt u zich aanmelden voor zowel het plenaire deel als de lunchsessies.

Locatie: