Themabijeenkomst “Digitaal veilig pensioenfonds”

Op dinsdag 6 oktober 2020 heeft de Pensioenfederatie een themabijeenkomst georganiseerd over digitale informatiebescherming. Vijf gastsprekers deelden hun inzichten voor camera in gesprek met een tafelgast uit de pensioensector. De ruim 150 deelnemers aan de themabijeenkomst konden via chat of pollvragen hun stem laten horen. Hieronder zijn de opnamen van de verschillende onderdelen gepubliceerd. Veel kijkplezier gewenst.

Introductie

Aan tafel: Jeroen van der Put (Voorzitter Commissie Risicomanagement Pensioenfederatie) en Stephan Schüller (Adviseur Risicomanagement Pensioenfederatie).

Hoofdboodschap: Digitale informatiebeveiliging is van belang voor pensioenfondsbestuurders omdat zij verantwoordelijk zijn voor veel gevoelige persoonsgegevens, pensioenfondsen door digitalisering kwetsbaar zijn geworden en voldaan moet worden aan gedetailleerde regelgeving op dit punt.

https://www.youtube.com/embed/fxTE8Y_TRtA" width="640" height="360" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen allowfullscreen style="border:0

Subsessies

Subsessie 1: Pensioenfondsen aantrekkelijk doelwit
Subsessie 2: Digitaal aan de bal
Subsessie 3: Digitaal veilig uitbesteden
Subsessie 4: Voordeel van het Toetsingskader
Subsessie 5: Een digitale aanval, wat nu?

Afsluiting

Jeroen van der Put blikt samen met de vijf tafelgasten vanuit de pensioensector terug op de verschillende subsessies. Uw eventuele vragen over dit onderwerp kunt u mailen naar risicomanagement@pensioenfederatie.nl.

https://www.youtube.com/embed/Qq0mQDS-i1o" width="640" height="360" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen allowfullscreen style="border:0