tweede_pijler voor themapagina

Wet toekomst pensioenen

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Het is nu aan pensioenfondsen om hun pensioenuitvoering en dienstverlening aan te passen aan het nieuwe pensioenstelsel en zich voor te bereiden op de overgang.

Gecoördineerde aanpak Pensioenfederatie
Wet- en regelgeving biedt nog niet op alle punten duidelijkheid. Ook zijn er hier en daar vragen of aandachtspunten m.b.t. de uitvoerbaarheid. De Pensioenfederatie stelt zich als taak om onduidelijkheden en belemmeringen snel te signaleren en waar nodig te acteren richting SZW, DNB en/of AFM.

We stimuleren daarom een open discussie en inventarisatie van aandachtspunten. Ook willen we met elkaar oplossingen uitdenken. De Pensioenfederatie doet dit via de bestaande overlegstructuur als ad-hoc kanalen. Denk aan webinars en interactieve workshops. De uitkomsten van de sessies worden waar mogelijk gedeeld.  

Speciaal e-mailadres
Voor vragen en aandachtspunten met betrekking tot de implementatie van de Wet toekomst pensioenen en het toezicht van AFM en DNB goed hebben we het volgende adres: implementatiewtp@pensioenfederatie.nl.

Wat is er al gebeurd?