tweede_pijler voor themapagina

Wet toekomst pensioenen

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Het is nu aan pensioenfondsen om hun pensioenuitvoering en dienstverlening aan te passen aan het nieuwe pensioenstelsel en zich voor te bereiden op de overgang.

Gecoördineerde aanpak Pensioenfederatie

Wet- en regelgeving biedt nog niet op alle punten duidelijkheid. Ook zijn er hier en daar vragen over de uitvoerbaarheid of aandachtspunten. De Pensioenfederatie wil onduidelijkheden en belemmeringen snel signaleren en - als het nodig is - bespreken met SZW, DNB en AFM.

We stimuleren daarom een open discussie en inventarisatie van aandachtspunten. Ook willen we met elkaar oplossingen uitdenken. De Pensioenfederatie doet dit zowel via de bestaande overlegstructuur als via ad-hockanalen. Denk aan webinars en interactieve workshops. De uitkomsten van de sessies delen we waar mogelijk.  

Speciaal e-mailadres

Vragen over de implementatie van de Wet toekomst pensioenen en het toezicht van AFM en DNB en aandachtspunten kunt u mailen naar: implementatiewtp@pensioenfederatie.nl.

Wat hebben we al gedaan?