6. Keuzebegeleiding

De deelnemer krijgt straks een aantal nieuwe, soms impactvolle keuzes voorgelegd. Het wetsvoorstel Wtp spreekt over een verplichting tot het inrichten van een (digitale) tool voor keuzebegeleiding. Maar ook zonder die wettelijke verplichting voelen fondsen de opdracht om deelnemers goed te begeleiden bij het maken van pensioenkeuzes. Dat geldt straks in het nieuwe stelsel, en dat geldt ook nu al. Bij veel deelnemers zijn de reeds bestaande keuzemogelijkheden nu nog onvoldoende bekend. Daar begint de opdracht dan ook: hoe krijgen we de deelnemer bewust van de mogelijkheden om zijn pensioen op maat te maken?

Wanneer dat bewustzijn er is, kan de werkelijke keuzebegeleiding starten: hoe kan een deelnemer de meest passende keuze maken? Wat kan hij of zij begrijpen, welke stappen doorloopt de deelnemer en hoe voldoet een uitvoerder aan zijn zorgplicht? Welke rol kunnen werkgevers vervullen bij het begeleiden van deelnemers? En wat zijn voor verschillende groepen deelnemers verstandige en verantwoorde standaardkeuzes? Op die vragen zoeken we binnen dit thema naar antwoorden.

Behoefte deelnemers: Hulp bij het maken van keuzes, en een goed gevoel als ze dat hebben gedaan.
Doel pensioenfondsen: Zicht op consequenties van verplichtingen en passende oplossingen.
Overall aanpak: Bieden van inspiratie, delen van goede voorbeelden, multidisciplinair werken aan oplossingen die aansluiten op de behoefte van deelnemers.
Kenmerken thema:  Doelgroepen zijn pensioenfondsen en pensioenuitvoerders.
Project
Keuzebegeleiding

Het doel van dit project is inzichten te verzamelen over onder meer:

 • De gedragsaspecten rondom het maken van financiële keuzes.
 • Het aanbieden van de keuzes (als één pakket, en als aparte keuze).
 • Juridische aspecten, o.a. rondom zorgplicht en de afbakening tussen adviseren en informeren.
 • Mogelijke ‘journeys’ voor het oriënteren op en maken van keuzes.
 • Integreren van de keuze in bredere pensioencommunicatie en dienstverlening van een fonds.
 • Veelbelovende bestaande initiatieven op het gebied van keuzebegeleiding.

Inspiratiedocument
Welke aspecten zijn te onderscheiden als het om keuzebegeleiding gaat? Wat gebeurt er al, welke aandachtspunten zijn er en waarop moet worden gelet. In het document ‘Op weg naar keuzebegeleiding’, dat half juli 2022 is gepubliceerd, worden ervaringen en inzichten gedeeld.

Publicatiereeks
De afgelopen maanden publiceerde de Pensioenfederatie in samenwerking met leden en uitvoeringsorganisaties een reeks artikelen rondom het thema Keuzebegeleiding. Daar gaan we nog een tijdje mee door, met na de zomer ook de eerste ervaringen en inzichten uit de praktijk. De reeks is een vervolg op het in juli 2022 gepubliceerde Inspiratiedocument, opgesteld door de Projectgroep Keuzebegeleiding. Het hoofdthema van deze publicatiereeks is Keuzebegeleiding, de focus is steeds op een ander deelaspect. Deze edities zijn verschenen:

 • Keuzebegeleiding begint aan de bestuurstafel: met het formuleren van de ambitie
 • Stappenplan keuzebegeleiding: Van minimale eisen naar meer ambitie
 • Persoonlijke gesprekken bij pensionering
 • Keuzebegeleiding begint bij het leren kennen van de mens achter de deelnemer
 • Vier stellingen rondom keuzebegeleiding

U kunt hier de nieuwste editie vinden: Leren van het medisch domein

Kartrekker van dit project: Bram van Els (Pensioenfederatie)