1. Eenvoud

Voor begrip en actief gedrag is een eenvoudige boodschap noodzaak. Eenvoud is extra belangrijk als mensen zich niet vaak bezig houden met hun pensioen. Hoe vereenvoudig je de communicatie over pensioen? 

Behoefte deelnemers: Een duidelijke boodschap, gemak.
Doel pensioenfondsen: Effectieve communicatie, voorkomen stress, voorkomen negeren boodschap.
Overall aanpak: Verzamelen inzichten: wat draagt bij aan eenvoud?
Motiveren pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties om alle communicatie te vereenvoudigen. 
Projecten
Onze taal op groen’ (stoplichtendocument)

Document met criteria voor duidelijke taal. Bevat serie concrete aanbevelingen t.a.v. termen. Groen: bij voorkeur wel gebruiken. Rood: niet gebruiken. Werkwijze is niet verplicht. Het bestuur van de Pensioenfederatie verwacht dat alle pensioenfondsen alle communicatie met deelnemers, gepensioneerden en werkgevers opstellen in lijn met de uitgangspunten in het inspiratiedocument.

Om dit te bespoedigen hebben communicatiespecialisten uit de sector vervolgstappen benoemd die in dit project worden uitgevoerd.

 • Download hier het document ‘Onze taal op groen'
 • Download hier het document ‘Eenvoudig communiceren over pensioen’
  Een uitgebreide handleiding, editie 2023
 • Download hier de Basisregels communicatie pensioenfondsen
  Een serie uitgangspunten voor effectieve en eenvoudige communicatie. Door iedereen die communiceert over pensioen toe te passen.
 • Kartrekker van dit project: Annemarie van Hekken (Pensioenfederatie)
Voorkomen van informatiestress

Uitingen over pensioen bevatten snel te veel informatie. Het effect is zeer negatief. Wat is informatiestress, hoe kan het worden voorkomen en hoe voldoet een pensioenuitvoerder aan alle wettelijke verplichtingen? en informatie die (ondanks de technisch-inhoudelijke aard) niets zegt over de situatie van de ontvanger. De bedoelingen bij het opstellen van dit soort informatie zijn vaak goed, maar snapt de ontvanger het?

 • Binnenkort online: Meer informatie over het project en de vervolgstappen
 • In voorbereiding: presentatie informatiestress (voor discussie aan bestuurstafel)
 • Binnenkort online: Literatuur over informatiestress
 • Kartrekker van dit project: Annemarie van Hekken (Pensioenfederatie)