1. Eenvoud

Begrip en actief gedrag begint met een eenvoudige boodschap. Eenvoud is extra belangrijk als mensen zich niet vaak bezig houden met hun pensioen. Hoe vereenvoudig je de communicatie over pensioen?

Behoefte deelnemers: Een duidelijke boodschap, gemak.
Doel pensioenfondsen: Effectieve communicatie, stress en het negeren van boodschap voorkomen
Overall aanpak: Inzichten verzamelen: wat draagt bij aan eenvoud?
Pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties motiveren om alle communicatie te vereenvoudigen. 
Projecten
Onze taal op groen (stoplichtendocument)

Een document met criteria voor duidelijke taal. Bevat concrete aanbevelingen voor het gebruik van termen. Groen: bij voorkeur wel gebruiken. Rood: niet gebruiken. ‘Onze taal op groen’ is niet verplicht. Het bestuur van de Pensioenfederatie verwacht dat alle pensioenfondsen al hun communicatie met deelnemers, gepensioneerden en werkgevers opstellen volgens de uitgangspunten in het inspiratiedocument.

 • Download hier het document ‘Onze taal op groen' (update november 2023)
 • Kartrekker van dit project: Ingrid Brons (Pensioenfederatie)

Beweging op gang brengen

Welk pensioenfonds vindt het niet belangrijk om op een duidelijk manier met zijn deelnemers te communiceren? Samen met communicatiespecialisten uit de sector wil de Pensioenfederatie een beweging op gang brengen. Meer informatie volgt

Voorkom informatie-overload, communiceer gelaagd

Uitingen over pensioen bevatten vaak veel en complexe informatie. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat ontvangers begrijpelijke en behapbare communicatie vaker met aandacht bekijken. Terwijl complexe informatie juist het tegenovergestelde effect heeft. Informatie-overload leidt bovendien tot stress. Hier biedt gelaagde communicatie uitkomst.

Het helpt als eenvoudig en helder communiceren binnen een organisatie gewoon is. Pas de regels voor eenvoudig schrijven dus ook intern toe.

 • Download hier het document ‘Het belang van eenvoudige en gelaagde communicatie’
  Een document met uitleg en adviezen
 • Download hier de presentatie ‘Gelaagd communiceren’
  Voor discussie aan de bestuurstafel, over eenvoudig communiceren als standaard
 • Download hier het document ‘Eenvoudig communiceren over pensioen’
  Een uitgebreide handleiding, editie 2023
 • Download hier de Basisregels communicatie pensioenfondsen
  Vier uitgangspunten voor effectieve en eenvoudige communicatie. Voor iedereen die communiceert over pensioen.
 • Kartrekker van dit project: Annemarie van Hekken (Pensioenfederatie)