thema communicatie (1200-200)

Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie is er in vele vormen: van jaaroverzichten tot chats. De deelnemer is gebaat bij informatie toegespitst op zijn eigen situatie. Tegelijkertijd is het prettig dat de gehele sector bepaalde basisgegevens, zoals het opgebouwde en te bereiken pensioen op mijnpensioenoverzicht.nl, op dezelfde manier weergeeft.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie vindt het belangrijk dat deelnemers goed inzicht krijgen in hun pensioen. Voor de Pensioenfederatie zijn belangrijke punten in pensioencommunicatie:

 • stel de deelnemer centraal;
 • toets communicatie op het nut voor de deelnemer en op effectiviteit voor het bereiken te beoogde doel;
 • houd de kosten beheersbaar.
Nieuws en achtergronden

Pensioenuitvoerders moeten voldoen aan de Wet pensioencommunicatie. Die beoogt dat informatie over pensioen eraan bijdraagt dat een pensioendeelnemer:

 • weet hoeveel pensioen hij kan verwachten;
 • kan nagaan of dat voldoende is;
 • zich bewust is van de risico’s van zijn pensioenvoorziening;
 • weet welke keuzemogelijkheden hij heeft.

Hierbij is het belangrijk dat pensioenuitvoerders aansluiten op de informatiebehoefte en de kenmerken van deelnemers. In de wet is opgenomen om deelnemers te motiveren in actie te komen, door handelingsperspectief te bieden.

Evaluatie Wet pensioencommunicatie
In de eerste helft van 2019 vindt een evaluatie plaats van de Wet pensioencommunicatie (die in 2015 gefaseerd is ingevoerd). De Pensioenfederatie heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inbreng gegeven voor de evaluatie. Die inbreng is opgesteld met de leden van de Pensioenfederatie en kijkt terug aan de hand van de ervaringen en inzichten uit de afgelopen jaren. Daarbij is een analyse gemaakt van de mate waarin de wet volgens pensioenfondsen bijdraagt aan de ontwikkeling van effectieve pensioencommunicatie. Daarnaast is ook vooruitgekeken door ambities en aandachtspunten voor de ontwikkeling van pensioencommunicatie voor de komende jaren te benoemen. De hoofdpunten van de inbreng van de Pensioenfederatie voor de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie leest u in deze notitie.

Middelen voor pensioencommunicatie

 • Mijnpensioenoverzicht.nl biedt de deelnemer het totaaloverzicht van alle opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken bij alle pensioenuitvoerders plus de AOW van de overheid. Meer informatie over mijnpensioenoverzicht.nl vindt u hier.

Per 1 januari 2020 staat alle informatie over de verschillende wettelijk verplichte informatiemiddelen op de website https://www.pensioenmodellen.nl/

 • Het Uniform PensioenOverzicht (UPO) informeert de deelnemer jaarlijks over zijn persoonlijke stand van het pensioen bij zijn pensioenuitvoerder.
 • Het Standaardmodel Wet verbeterde premieregeling informeert deelnemers met een verbeterde premieregeling over de keuze tussen een vaste en een variabele pensioenuitkering.
 • Pensioen 1-2-3 informeert de deelnemer op eenduidige wijze in drie lagen over de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling, de keuzemogelijkheden die hij heeft, de momenten waarop hij in actie kan komen en de risico’s die samenhangen met zijn pensioen.
 • De Pensioenvergelijker maakt het mogelijk de belangrijkste onderdelen, aard en risico’s van de eigen pensioenregeling te vergelijken met een andere pensioenregeling.

De volgende informatiemiddelen zijn niet verplicht:

 • De Werkgeverschecklist helpt werkgevers bij gesprekken met hun (nieuwe/toekomstige) medewerkers over het onderwerp pensioen. Informatie over dit model en bijbehorende downloads staan ook op www.pensioenmodellen.nl.
 • Digitale berichtenbox van MijnOverheid voor het versturen van wettelijk verplichte informatie.