thema communicatie (1200-200)

Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie is er in vele vormen: van jaaroverzichten tot chats. De deelnemer is aan de ene kant gebaat bij informatie toegespitst op zijn eigen situatie. Aan de andere kant is het prettig dat bepaalde uitingen, zoals het UPO en Pensioen 1-2-3, in de hele sector hetzelfde zijn. Richtlijnen hiervoor staan in de Wet pensioencommunicatie (2015).

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie vindt het belangrijk dat deelnemers goed inzicht krijgen in hun pensioen en heeft hiervoor diverse middelen ontwikkeld. Eén daarvan, Pensioen 1-2-3, is inmiddels verankerd in de Wet pensioencommunicatie.

Voor de Pensioenfederatie zijn de volgende punten in de pensioencommunicatie van belang:

 • stel de deelnemer centraal;
 • houd de kosten beheersbaar;
 • nieuwe formats toetsen op hun nut en begrijpelijkheid bij de deelnemer.
Nieuws en achtergronden

De Wet pensioencommunicatie beoogt de informatieverstrekking over pensioenen aan deelnemers te verbeteren, zodat de pensioendeelnemer:

 • weet hoeveel pensioen hij kan verwachten;
 • kan nagaan of dat voldoende is;
 • zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening;
 • weet welke keuzemogelijkheden hij heeft.

Evaluatie Wet pensioencommunicatie
Begin 2019 vindt, drie jaar na de invoering van de wet, een evaluatie van de Wet pensioencommunicatie plaats. De Pensioenfederatie is bezig met de voorbereiding voor de (eigen) evaluatie zodat input kan worden gegeven vanuit de visie van de leden op pensioencommunicatie. Bij de evaluatie worden de ervaringen van de leden met de wettelijk verplichte communicatiemiddelen betrokken.

Middelen voor pensioencommunicatie
Er zijn verschillende middelen om de deelnemer te informeren. De volgende middelen zijn verplicht:

 • Het UPO informeert de deelnemer jaarlijks over zijn persoonlijke stand van het pensioen bij zijn pensioenuitvoerder.
 • Mijnpensioenoverzicht.nl biedt de deelnemer het totaaloverzicht van alle opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken bij alle pensioenuitvoerders plus de AOW.
 • Pensioen 1-2-3 informeert de deelnemer duidelijk, herkenbaar en eenduidig over de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling, de keuzemogelijkheden die hij heeft, de momenten waarop hij in actie kan komen en de risico’s die samenhangen met zijn pensioen.
 • De Pensioenvergelijker maakt het mogelijk de belangrijkste onderdelen, aard en risico’s van de eigen pensioenregeling te vergelijken met een andere pensioenregeling.
 • Het Standaardmodel Wet verbeterde premieregeling informeert deelnemers met een verbeterde premieregeling over de keuze tussen een vaste en een variabele pensioenuitkering.

De volgende middelen zijn niet verplicht:

 • De Checklist werkgever (via Pensioen 1-2-3) helpt werkgevers bij gesprekken met hun (nieuwe/toekomstige) medewerkers over het onderwerp pensioen.
 • Digitale berichtenbox voor het versturen van wettelijke communicatie. Dit mag de berichtenbox van MijnOverheid zijn of een berichtenbox in eigen beheer.

Digitaal communiceren
Pensioenuitvoerders mogen - onder voorwaarden - hun wettelijk verplichte communicatie op digitale wijze aan de deelnemers aanbieden. Dit voornemen moet schriftelijk en persoonlijk kenbaar gemaakt zijn, maar de deelnemer kan hiertegen bezwaar aantekenen.

Handelingsperspectief 
In de wet is opgenomen te motiveren dat deelnemers in actie te komen. Daarbij is het belangrijk de deelnemer een handelingsperspectief te bieden in bijvoorbeeld een digitale ‘mijn’-omgeving. Hierin zijn de gevolgen van een keuze direct zichtbaar. 

Openbare documenten