3. Voorbereiding op de transitie

Pensioenfondsen moeten transparant zijn. Wat moet berekend en getoond worden tijdens de transitiefase? Hoe zorgen we dat het voor álle deelnemers duidelijk blijft? Welke praktische punten verdienen aandacht?

Om duidelijk te kunnen communiceren, moet de sector aan een aantal voorwaarden voldoen. Denk aan het maken van afspraken over eenduidige communicatie, zoals op mijnpensioenoverzicht.nl. In aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel met nieuwe pensioencontracten zijn er diverse zaken die aan ‘de achterkant’ geregeld moeten worden voordat uitvoerders op een duidelijke, eenduidige manier kunnen communiceren.

Behoefte: Analyse van issues en aandachtspunten.
Doel pensioenfondsen: Soepele overstap, zicht op consequenties van verplichtingen en mogelijke oplossingen vanuit communicatieperspectief.
Overall aanpak: Gedetailleerde analyse, toets bij specialisten in de sector.
Kenmerken thema:  Doelgroepen van dit thema zijn pensioenfondsen en pensioenuitvoerders.
Projecten
Communicatieplan als onderdeel van implementatieplan 

Pensioenfondsen moeten samen met het implementatieplan het communicatieplan indienen. Hoe ziet een goed opgebouwd communicatieplan eruit en welke onderdelen moet het in ieder geval bevatten?

  • Download het servicedocument.
  • Kartrekker van dit project: Annemarie van Hekken (Pensioenfederatie)
Communicatie over (verwacht) pensioen voor en na de transitie 

Pensioenfondsen moeten wettelijk verplicht een document opstellen met het verwachte pensioen voor en na de transitie. Hoe kunnen uitvoerders aan deze verplichting tegemoet komen, en hoe zorgen we dat dit eenduidige gebeurt zodat het voor deelnemers duidelijk is?

  • In voorbereiding: meer informatie over dit project.
  • Kartrekker van dit project: Annemarie van Hekken (Pensioenfederatie)
Noodzakelijke afspraken over bedragen en rekenmethodes – project in samenwerking met mijnpensioenoverzicht.nl

Welke afspraken over het tonen van bedragen (definities en rekenmethodes) voorafgaand, tijdens en na de transitie naar de nieuwe pensioencontracten zijn nodig? We willen dat deelnemers en gepensioneerden op elk moment de bedragen begrijpen die voor hen onderdeel zijn van de basisgegevens van pensioen. Onder leiding van het bestuursbureau van Stichting Pensioenregister wordt een analyse uitgevoerd: welke afspraken zijn nodig om te zorgen voor continuïteit van duidelijke informatie?

  • In voorbereiding: meer informatie over dit project.
  • Kartrekker van dit project: Annemarie van Hekken (Pensioenfederatie)