Jongerencampagne

Jongerencampagne

Veel Nederlanders, en in het bijzonder jongeren, denken dat er straks geen pensioen voor hen is. Met de campagne 'Nu iets doen aan je pensioen' wil de sector dit beeld veranderen. De communicatie moet bijdragen aan herstel van vertrouwen door pensioen onder de aandacht brengen op die momenten waarop het relevant is. De campagne richt zich op jongeren tussen de 25 en 35 jaar.

Nuietsdoenaanjepensioen
Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is namens haar leden de initiatiefnemer van de jongerencampagne nuietsdoenaanjepensioen. Via de website www.nuietsdoenaanjepensioen.nl en met berichten op sociale media, waaronder Facebook en Instagram, bevordert de Pensioenfederatie het vertrouwen in pensioen onder een jonge doelgroep: 25-35 jarigen. De campagne geeft antwoord op de vraag: Wanneer moet je iets doen aan je pensioen? Dat gebeurt door op sociale media en op de website momenten te laten zien waarop je ‘Nu niet’ iets aan je pensioen hoeft te doen. Deze momenten worden altijd gevolgd door momenten waarop je ‘Nu wel’ iets aan je pensioen moet doen (life-events). Door de ‘Nu niet’ momenten expliciet te benoemen, blijkt dat er maar een paar momenten zijn waarop je ‘Nu wel’ aan je pensioen moet denken. Dat verlaagt de drempel om op de ‘Nu wel’ momenten écht even te kijken. Op handige checklists staat per life-event heel concreet wat je moet doen en waar je moet zijn. Dit activeert en biedt handelingsperspectief. De content op de website bestaat daarnaast uit animatiefilmpjes en ‘Pensioen Shorties: ultrakorte podcasts over pensioen’. Hierin wordt basale informatie over hoe pensioen werkt (kennis = vertrouwen) gegeven en misvattingen over pensioen worden ontkracht.

Waarom een nieuwe naam voor de campagne
De naam De tijd van je leven biedt onvoldoende duiding waar de campagne over gaat. Uit onderzoek is gebleken dat de doelgroep behoefte heeft aan duiding: in één oogopslag moet duidelijk zijn welke informatie op de site te halen is en waarom dit relevant is. Ook geven jongeren aan dat het onduidelijk is wanneer zij iets aan hun pensioen moeten doen. Door deze vraag als naam van de website te kiezen, voldoen we - naar verwachting – aan de behoeftes van de doelgroep.

De leden van de Pensioenfederatie kunnen het bereik van de campagne vergroten en het effect van de campagne versterken door de campagne te steunen op social media en het campagneconcept  ook in hun fondscommunicatie met de eigen jongere deelnemers te gebruiken.

Samenwerking met de leden
Het Nu niet/Nu wel concept is concreet, laagdrempelig en breed in te zetten. Enkele leden hebben al aangegeven het campagneconcept in hun communicatie met de eigen jongere deelnemers te willen gebruiken. Samen zorgen we voor een hoger bereik en maken we meer impact om de beeldvorming over pensioen te veranderen.

Nieuws en achtergronden

Sinds 2014 brengt de Pensioenfederatie met een jongerencampagne het onderwerp pensioen bij het jonge publiek onder de aandacht. Deze campagne, voorheen De tijd van je leven, richt zich op jongeren, omdat deze groep over het algemeen moeilijk te bereiken is met pensioeninformatie. De campagne wordt veelvuldig bijgesteld doordat de inzichten in en ervaringen met de doelgroep en communicatie over pensioen continu worden verwerkt.

Wijzigingen in de aanpak en het platform worden besproken met de commissie Communicatie van de Pensioenfederatie en het Platform Communicatiespecialisten.

De tijd van je leven op sociale media
Naast de website vormen Facebook, Instagram en YouTube een belangrijk onderdeel van de online (media)campagne. Op die kanalen ziet de doelgroep actuele berichten waarin ze zichzelf herkennen en daardoor geprikkeld worden om de website te bezoeken. Op de website worden bezoekers vervolgens getriggerd na te denken over de gevolgen van veranderingen in het leven en keuzes die zij maken en de invloed ervan op het pensioen. Checklists helpen om in actie te komen. Daarnaast kunnen bezoekers hun vragen stellen die bij de financiële gidsen van Kandoor terecht komen. Support de campagne door de berichten te liken en/of delen. Of natuurlijk door bekenden te ‘taggen’, zodat zij naar hun pensioen gaan kijken.

Onderzoek 
Aan het concept detijdvanjeleven.nl liggen diverse onderzoeken en inzichten ten grondslag (zie links onder aan deze pagina). Zo is er onder andere een neuro-onderzoek verricht, worden alle (campagne)concepten vooraf getest, zijn er deelnemersonderzoeken uitgevoerd en worden zaken zoals het mediagebruik en de informatiebehoefte onder de doelgroep continu in kaart gebracht. Op de website en in de mediacampagne worden metingen uitgevoerd waarvan de resultaten met de leden worden gedeeld.

Besloten documenten