2. Communicatie met het brede publiek (Ons verhaal)

De overgang naar het nieuwe stelsel is operatie voor specialisten. Tegelijk moeten we de deelnemers zo eenduidig mogelijk kunnen uitleggen waarom er zaken gaan veranderen en wat het voor hen betekent. Welke verhaallijnen zijn noodzakelijk als context, hoe benutten we het moment om misvattingen weg te nemen en wat kun je vertellen als je nog geen persoonlijke gegevens kunt verstrekken?

Behoefte deelnemers: Een duidelijk en eerlijk verhaal
Doel pensioenfondsen: Aanloop naar transitie benutten om duidelijke informatie over pensioen te verstrekken, wegnemen misverstanden, verantwoording afleggen, verwachting managen. 
Overall aanpak: Opstellen basis voor verhaallijnen
Input geven aan en afstemmen met het ministerie van SZW over uitvoering van gezamenlijke communicatie. 
Kenmerken thema:  Het gaat om de essentie van pensioen. De communicatie met het brede publiek vormt een fundament voor communicatie van individuele uitvoerders. Waarom veranderen de regels voor pensioen? En wat betekenen de nieuwe regels voor verschillende doelgroepen?
Gezamenlijke communicatiestrategie – samenwerking met ministerie van SZW

Samen met het ministerie van SZW en de andere stakeholders (zoals sociale partners en pensioenuitvoerders) werkt de Pensioenfederatie aan een de uitvoering van gezamenlijke strategie voor heldere communicatie over de nieuwe regels voor pensioen. Belangrijkste doelen van de aanpak: eenvoudig, eerlijk en empathisch communiceren over pensioen. Onderdeel van de strategie is ervoor te zorgen dat iedereen binnen het ‘brede publiek’ de informatie krijgt die voor deze persoon relevant is en hij of zij wil hebben. Omdat mensen van verschillende stakeholders informatie krijgen, is het belangrijk om eenduidig te communiceren en goed af te stemmen.

Meer over de (gezamenlijke) communicatiestrategie hoort u in deze video: 

Projecten
Gezamenlijke communicatie voor breed publiek

De pensioensector heeft met het ministerie van SZW in 2021 een aanpak uitgewerkt voor de communicatie met ‘het brede publiek’ over de transitie naar de nieuwe regels voor pensioen. De projectgroep kijkt hoe de communicatie van pensioenfondsen en de gezamenlijke communicatie van het ministerie van SZW zo goed mogelijk op elkaar kan aansluiten. Ook kijkt de projectgroep waar hiertoe handvatten voor pensioenfondsen opgesteld kunnen of moeten worden. Verder geven de projectgroepleden input die SZW kan benutten bij het uitwerken van de gezamenlijke communicatieaanpak.  

  • Download hier voor meer informatie over het project
  • U vindt hier de handreiking communicatie van pensioenfondsen die de projectgroep opstelde en meer informatie daarover.
  • www.onsnieuwepensioen.nl: website met eenvoudige uitleg over de (voorgenomen) overstap naar de nieuwe regels over pensioen. U kunt in eigen communicatie naar deze website verwijzen.
  • Kartrekker van dit project: Viviane Kusters (APG)
Uitleg van de keuzes die sociale partners hebben gemaakt

Samen met communicatiespecialisten en inhoudsdeskundigen werken we aan bouwstenen, waarmee we de keuzes kunnen uitleggen. We houden rekening met verschillende niveaus: het verhaal op hoofdlijnen en de meer gedetailleerde uitleg.

  • Kartrekker van dit project: Annemarie van Hekken (Pensioenfederatie)
Gezamenlijk beantwoorden vragen (FAQ’s + in praktijk brengen)
  • Binnenkort online: meer informatie over dit project.
  • Kartrekkers van dit project: Roos Kuip en Marloes van den Heijkant (Pensioenfederatie)