2. Communicatie met het brede publiek (Ons verhaal)

De overgang naar het nieuwe stelsel is operatie voor specialisten. Tegelijk moeten we de deelnemers zo eenduidig mogelijk kunnen uitleggen waarom er zaken gaan veranderen en wat het voor hen betekent. Welke verhaallijnen zijn noodzakelijk als context, hoe benutten we het moment om misvattingen weg te nemen en wat kun je vertellen als je nog geen persoonlijke gegevens kunt verstrekken?

Behoefte deelnemers: Een duidelijk en eerlijk verhaal
Doel pensioenfondsen: Aanloop naar transitie benutten om duidelijke informatie over pensioen te verstrekken, wegnemen misverstanden, verantwoording afleggen, verwachting managen. 
Overall aanpak: Opstellen basis voor verhaallijnen
Input geven aan en afstemmen met het ministerie van SZW over uitvoering van gezamenlijke communicatie. 
Kenmerken thema:  Het gaat om de essentie van pensioen. De communicatie met het brede publiek vormt een fundament voor communicatie van individuele uitvoerders. Waarom veranderen de regels voor pensioen? En wat betekenen de nieuwe regels voor verschillende doelgroepen?
Gezamenlijke communicatiestrategie – samenwerking met ministerie van SZW

Samen met het ministerie van SZW en de andere stakeholders (zoals sociale partners en pensioenuitvoerders) werkt de Pensioenfederatie aan een de uitvoering van gezamenlijke strategie voor heldere communicatie over de nieuwe regels voor pensioen. Belangrijkste doelen van de aanpak: eenvoudig, eerlijk en empathisch communiceren over pensioen. Onderdeel van de strategie is ervoor te zorgen dat iedereen binnen het ‘brede publiek’ de informatie krijgt die voor deze persoon relevant is en hij of zij wil hebben. Omdat mensen van verschillende stakeholders informatie krijgen, is het belangrijk om eenduidig te communiceren en goed af te stemmen.

Meer over de (gezamenlijke) communicatiestrategie hoort u in deze video: 

Projecten
Gezamenlijke communicatie voor breed publiek

De pensioensector heeft met het ministerie van SZW in 2021 een aanpak uitgewerkt voor de communicatie met ‘het brede publiek’ over de transitie naar de nieuwe regels voor pensioen. De projectgroep kijkt hoe de communicatie van pensioenfondsen en de gezamenlijke communicatie van het ministerie van SZW zo goed mogelijk op elkaar kan aansluiten. Ook kijkt de projectgroep waar hiertoe handvatten voor pensioenfondsen opgesteld kunnen of moeten worden. Verder geven de projectgroepleden input die SZW kan benutten bij het uitwerken van de gezamenlijke communicatieaanpak.  

  • Download hier voor meer informatie over het project
  • U vindt hier de handreiking communicatie van pensioenfondsen die de projectgroep opstelde en meer informatie daarover.
  • www.onsnieuwepensioen.nl: website met eenvoudige uitleg over de (voorgenomen) overstap naar de nieuwe regels over pensioen. U kunt in eigen communicatie naar deze website verwijzen.
  • Kartrekker van dit project: Viviane Kusters (APG)
Uitleg van de keuzes die de sociale partners hebben gemaakt

Samen met communicatiespecialisten en inhoudsdeskundigen hebben we een samenvatting van de afspraken van de sociale partners gemaakt, in eenvoudige taal. Pensioenfondsen die over de afspraken willen communiceren kunnen (delen van) deze tekst gebruiken. Ook hebben we een uitleg van de verschillen tussen afspraken van sociale partners gemaakt, in eenvoudige taal.

  • Kartrekker van dit project: Ingrid Brons (Pensioenfederatie)
Gezamenlijk beantwoorden vragen (FAQ’s + in praktijk brengen)
  • De vragenset is beschikbaar.
  • Kartrekkers van dit project: Roos Kuip en Marloes van den Heijkant (Pensioenfederatie)
Campagne vanuit de Pensioenfederatie voor breed publiek: Bouwen aan vertrouwen

De Pensioenfederatie heeft onder meer als taak bij te dragen aan het versterken van het pensioenstelsel en het vergroten van de maatschappelijke rol van pensioenfondsen. In dit kader besloot het bestuur van de Pensioenfederatie in 2022 tot een campagnematige aanpak om het eigen geluid, gezicht en de kracht van pensioenfondsen te benadrukken bij het brede publiek. Met de campagne willen we bijdragen aan het vertrouwen in pensioenfondsen, het pensioenstelsel en de uitvoering hiervan door pensioenfondsen. De doelgroep van de campagne is het brede publiek vanaf 35 jaar en ouder. Campagnemateriaal is via ons Instagram-account beschikbaar. Kartrekker van dit project is Marloes van den Heijkant (Pensioenfederatie).