thema communicatie (1200-200)

Mijnpensioenoverzicht.nl

Via Mijnpensioenoverzicht.nl geeft de pensioensector burgers kennis en overzicht van al hun opgebouwde en te bereiken pensioen in de eerste en tweede pijler. Zodat ze betere financiële keuzes kunnen maken voor de toekomst.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie wil het bereik van Mijnpensioenoverzicht.nl zo groot mogelijk maken. Het doel is dat alle werkenden regelmatig hun pensioen bekijken. Via Mijnpensioenoverzicht.nl krijgen ze inzicht in hun pensioensituatie en kunnen ze beslissen of ze zelf actie moeten ondernemen. Vanuit Mijnpensioenoverzicht.nl kan de bezoeker van de website direct doorklikken naar de planner van het pensioenfonds waar hij of zij nu pensioen opbouwt.

Ontwikkelingen

Mijnpensioenoverzicht.nl vernieuwt continu. Sinds 1 juli 2023 kan Mijnpensioenoverzicht.nl bijvoorbeeld ook nettopensioenregelingen tonen. Ook krijgen bezoekers die geen actieve pensioenregeling hebben sinds het tweede kwartaal van 2023 een melding. En naar verwachting vanaf 1 juli 2024 maakt een API datadeling mogelijk.

Aansluiten bij Mijnpensioenoverzicht.nl

Pensioenuitvoeringsorganisaties sluiten zich bij Mijnpensioenoverzicht.nl aan via de 'barometer'. Hierin staan bijvoorbeeld de actuele koppelvlakspecificaties. Wilt u zich aansluiten? Neem contact op met het bestuursbureau van Stichting Pensioenregister: bestuursbureau@pensioenregister.nl.

Bestuur

De Stichting Pensioenregister beheert Mijnpensioenoverzicht.nl. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van de SVB (1), het Verbond van Verzekeraars (2) en de Pensioenfederatie (3). Bernard ter Haar is de onafhankelijk voorzitter.

Openbare documenten

Meer informatie en de jaarverslagen van stichting Pensioenregister vindt u op www.pensioenregister.nl.

Heeft u algemene vragen over Stichting Pensioenregister of Mijnpensioenoverzicht.nl? Stuur een mail naar bestuursbureau@pensioenregister.nl.