thema communicatie (1200-200)

Mijnpensioenoverzicht.nl

Via mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) draagt de pensioensector bij aan kennis en overzicht van burgers over al hun opgebouwde en te bereiken pensioen in de eerste en tweede pijler. Zo kunnen zij betere financiële keuzes maken voor de toekomst en bewuster acties nemen.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie wil het bereik van MPO zo groot mogelijk maken. Het doel is dat alle werkenden regelmatig hun pensioen bekijken. Zo krijgen zij via MPO inzicht in hun pensioensituatie en kunnen ze beslissen of zij zelf actie moeten ondernemen.

Een deelnemer kan direct vanuit MPO doorklikken naar de planner van het pensioenfonds waar hij nu pensioen opbouwt. Omgekeerd moet het in de toekomst ook mogelijk worden MPO gegevens in te laden in de pensioenplanner. Zodat de deelnemer, ongeacht waar hij heeft ingelogd, zijn totaalplaatje kan inzien.

Ontwikkelingen

MPO vernieuwt continu. Vanuit de pensioensector of door nieuwe wetgeving ontstaat de wens voor nieuwe functionaliteiten op MPO. In 2020 is een persoonlijk melding toegevoegd dat sommige deelnemers recht kunnen hebben op een aanvullende uitkering van de SVB. Deze melding is alleen zichtbaar voor die deelnemers die op basis van de gegevens van MPO een laag pensioeninkomen hebben.

Communicatie met pensioenfondsen

Pensioenuitvoeringsorganisaties krijgen de informatie vanuit het Pensioenregister via de zogenaamde barometer. Hierin is de benodigde informatie te vinden, zoals de actuele koppelvlakspecificaties. Aansluiting op de barometer kan verkregen worden door contact te zoeken met de servicedesk van het Pensioenregister, Telefoon: 088 0113113 of e-mail: servicedesk@stichtingpensioenregister.nl.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Pensioenregister die de website MPO beheert, wordt gevormd door vertegenwoordigers van de SVB (2), Verbond van Verzekeraars (2) en de Pensioenfederatie (3). Bernard ter Haar is de onafhankelijk voorzitter.

Openbare documenten

Meer informatie en de jaarverslagen van stichting Pensioenregister vindt u op www.pensioenregister.nl