4. Persoonlijke pensioencommunicatie

Verschillende uitingen moeten binnen afzienbare tijd nieuwe elementen bevatten. Binnen dit thema brengen we de wettelijke verplichtingen, behoeftes vanuit deelnemers en wenselijke communicatie vanuit het perspectief van een pensioenfonds bij elkaar. De inzichten zijn zoveel mogelijk gebaseerd op onderzoek.

Behoefte deelnemers: Antwoord op de vraag: hoe sta ik ervoor? Wanneer kan ik met pensioen?
(En andere vragen waarvoor persoonlijke berekeningen nodig zijn.)
Doel pensioenfondsen: Deelnemers helpen bij het verkrijgen van inzicht en overzicht en het bieden van houvast voor het ondernemen van actie (zoals het maken van passende keuzes).  
Overall aanpak: Analyse van de wet, inventarisatie van inzichten uit onderzoek en uitwerken van ‘goede voorbeelden’.
Kenmerken thema:  Zeer breed thema.
Richt zich in eerste instantie op de wettelijk verplichte onderdelen van pensioencommunicatie.
Waar mogelijk draagt de Pensioenfederatie bij aan het bieden van overzicht van de vele activiteiten die op dit gebied bij pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties plaatsvinden.
Projecten
Overzicht verplichtingen 

De Pensioenfederatie heeft een overzicht gemaakt met alle verplichtingen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving, gebaseerd op teksten zoals op dit moment bekend. Het overzicht bevat ook een opsomming van de onderdelen die nieuw of gewijzigd zijn ten opzichte van de Pensioenwet.

Enkele juristen van pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties checken het overzicht momenteel. Daarna wordt het overzicht hier gedeeld.

  • Kartrekker van dit project: Annemarie van Hekken (Pensioenfederatie)
Bedrag ineens

De keuze ‘Bedrag ineens’ is een nieuwe keuze die veel invloed kan hebben op de hoogte van het levenslange pensioen.

  • Download hier het Discussiedocument implementatie communicatie bedrag ineens.
  • Kartrekker van dit project: Catharien Hamerslag (TKP)
Ontwikkeling van mijnpensioenoverzicht.nl

De basisgegevens over hun pensioen vinden deelnemers op mijnpensioenoverzicht. Deze website vormt voor deelnemers vaak het startpunt van pensioeninformatie, ze gebruiken het platform dan ook regelmatig. Om te zorgen dat mijnpensioenoverzicht.nl blijft aansluiten op de behoefte van deelnemers, is doorlopend aanpassing en ontwikkeling gewenst. Het gaat hierbij om ontwikkelingen in het kader van de Wtp én om ontwikkelingen die daarvan losstaan en aansluiten op de standpunten van pensioenfondsen ten aanzien van mijnpensioenoverzicht.nl.