5. Communicatie over nabestaandenpensioen

Vaak is het nabestaandenpensioen nu een combinatie van een pensioen op opbouwbasis en een verzekering die de uitkering aanvult als de deelnemer overlijdt voor pensioneren. Deze systematiek gaat op de schop. Wat betekent dit voor de communicatie en welke groepen moeten straks extra aandacht krijgen? Een gedetailleerde analyse van de wet die als kapstok kan dienen voor de eigen aanpak.

Behoefte deelnemers: Duidelijk antwoord op de vragen: ‘wat is er voor mijn nabestaanden geregeld?’, ‘moet ik zelf iets doen en zo ja; hoe en wanneer?’.
Doel pensioenfondsen: Zicht op consequenties van verplichtingen, aanpassingen in communicatie kunnen voorbereiden.
Overall aanpak: Gedetailleerde analyse, toets bij specialisten in de sector.
Kenmerken thema:  Hangt samen met keuzebegeleiding en met persoonlijke pensioencommunicatie. Ook verband met de boodschappen over (de transitie naar) de nieuwe regels voor pensioen.
Zelfstandig thema in verband met complexiteit van het onderwerp, en de impact op (doelgroepen van) deelnemers.
Project
Analyse issues en aandachtspunten bij communicatie over het nabestaandenpensioen voorafgaand, tijdens en na de transitie 

De projectgroep werkt aan een document waarin een gedetailleerde analyse is opgenomen van de aandachtspunten die (mogelijk) van belang zijn voor verschillende doelgroepen op verschillende momenten in de transitie. Dit document kan als kapstok dienen voor de eigen aanpak op maat door een pensioenfonds.

  • In voorbereiding: analyse aandachtpunten voor de communicatie over het nabestaandenpensioen.
  • In voorbereiding: meer informatie over dit project.
  • Kartrekker van dit project: Catharien Hamerslag (TKP)