Beantwoording kamervragen over claims bij werkgevers door pensioenfondsen

Minister Koolmees heeft uitgebreid geantwoord op kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over claims van pensioenfondsen om met terugwerkende kracht premie te innen bij werkgevers.

De minister licht onder meer toe dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen verplicht zijn om ook pensioenaanspraken toe te kennen aan deelnemers voor wie géén premie is afgedragen (geen premie wel recht principe dat is geintroduceerd om deelnemers te beschermen). Daarom zijn ze eraan gehouden om alle werkgevers die onder de verplichtstelling vallen daadwerkelijk aan te sluiten en de premie te innen. Als bepaalde werkgevers worden ontzien, wordt het draagvlak voor de verplichtstelling in deze sector ondermijnd.

Bron: ministerie van SZW