Pensioenfederatie omarmt nieuw initiatief van PensioenLab om meer jongeren klaar te stomen voor bestuurlijke functies bij pensioenfondsen

Stichting PensioenLab is dit jaar begonnen met de PensioenLab Academie: een nieuw initiatief om jongeren klaar te stomen voor een functie binnen de bestuurlijke omgeving van een pensioenfonds.

Het kan daarbij gaan om het door een pensioenfonds beschikbaar stellen van stageplekken en deelname aan het verantwoordingsorgaan, maar ook over het via een intensief traject van opleiding, meelopen en ervaring opdoen voorbereiden op het succesvol afleggen van de DNB bestuurderstoets. Dit laatste traject noemt PensioenLab de ‘trainee bestuur positie’. Gewenste uitkomst voor de deelnemer aan dit traject: na maximaal twee jaar een bestuursfuncie bij het betreffende (of een ander) pensioenfonds. Een andere optie is om een trainee bestuurder te koppelen aan een zittende bestuurder die binnen twee jaar gaat vertrekken, met als doel om die vertrekkende bestuurder op te volgen. 

Veel pensioenfondsen hebben in de praktijk grote moeite om te voldoen aan de in de Code Pensioenfondsen opgenomen bepalingen omtrent deelname van jongeren in hun bestuur. De PensioenLab Academie kan een goede bijdrage leveren aan het vinden en selecteren van geschikte en geïnteresseerde kandidaten. De Pensioenfederatie ondersteunt dit initiatief van PensioenLab daarom van harte, en heeft de informatie hierover met een warme aanbeveling ter kennis gebracht van de leden.

Bron: Stichting Pensioenlab / Pensioenfederatie