VBDO onderzoekt klimaatbeleid als onderdeel van beleggingsbeleid institutionele beleggers

De VBDO heeft een studie gedaan naar het klimaatbeleid van vijftig pensioenfondsen en dertig verzekeraars. Centrale vraag was, in hoeverre de klimaataanpak van Nederlandse institutionele beleggers daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van het klimaatprobleem. De onderlinge verschillen bleken groot: de 10 grootste institutionele beleggers scoren met gemiddeld een 7.8, aanzienlijk hoger dan kleinere beleggers.

De conclusie is dat veel beleggers nog geen integrale aanpak hebben op klimaat waarbij ze daadwerkelijk bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. De pensioenfondsen scoren gemiddeld 3,4 op een schaal van één op tien. In de benchmark die VBDO vorige maand uitbracht scoren ze hoger: 2,7 op een schaal van één tot vijf. Dat komt omdat VBDO de lat in het onderzoek dat vandaag uitkomt, hoger heeft gelegd.

Gestegen
Het aantal pensioenfondsen dat klimaat onderdeel maakt van het beleggingsbeleid is sinds 2017 gestegen van 42% naar 88%. Institutionele beleggers focussen nu nog op het terugdringen CO2-uitstoot in hun portefeuille. Een op de drie pensioenfondsen neemt informatie op over fysieke risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering. Er is meer aandacht voor het mitigeren van klimaatrisico’s dan voor beleid op adaptatie van fysieke risico’s vanwege klimaatverandering. De VBDO concludeert in haar rapport ‘Nederlandse Beleggers & Klimaatverandering - Onderdeel worden van de oplossing’ dat adaptatie van het portfolio bij de beleggers alleen plaats vindt in termen van het beschermen van assets of het verminderen van risico’s voor de beleggingsportefeuille portfolio - en niet van de wereld daaromheen.

Bron: Pensioenfederatie / VBDO