Jaarbijeenkomst van het IMVB-convenant - 15 december 2022

Op donderdag 15 december vond de IMVB-jaarbijeenkomst plaats! Voorzitter Pieter van der Gaag opende de bijeenkomst met de presentatie van het monitoringsrapport. Vervolgens gingen leden van het convenant in gesprek over samenwerking in de toekomst. Na een korte pauze werden de geleerde lessen van de casussen van het diepe spoor gepresenteerd.

Er zijn in dit gezamenlijk engagement, zoals op de platformeconomie, de micaketen en in de tech-sector door samenwerking mooie resultaten bereikt, maar niet zonder uitdagingen. De pensioenfondsen, NGO’s, vakbonden en overheid delen hun bevindingen en adviezen. Als laatste onderdeel ging een panel in op het onderwerp ‘engagementsamenwerking in een gepolariseerde wereld’. We sluiten af met een borrel. 

Presentaties
De presentaties van de deelsessies kunt u hieronder downloaden:

Locatie: