Jaarbijeenkomst van het IMVB-convenant - 15 december 2022

Het pensioenfondsenconvenant loopt dit jaar af, wat gebeurt er hierna? Dat hoort u op de bijeenkomst op donderdag 15 december van 13:30 tot 17:00 uur.

Voorzitter Pieter van der Gaag opent de bijeenkomst met de presentatie van het monitoringsrapport. Vervolgens gaan leden van het convenant in gesprek over samenwerking in de toekomst. Na een korte pauze worden de geleerde lessen van de casussen van het diepe spoor gepresenteerd. Er zijn in dit gezamenlijk engagement, zoals op de platformeconomie, de micaketen en in de tech-sector door samenwerking mooie resultaten bereikt, maar niet zonder uitdagingen. De pensioenfondsen, NGO’s, vakbonden en overheid delen hun bevindingen en adviezen. Als laatste onderdeel zal een panel ingaan op het onderwerp ‘engagementsamenwerking in een gepolariseerde wereld’. We sluiten af met een borrel. 

Programma en locatie

13:30 Inloop
14:00 Opening
door Pieter van der Gaag
14:05 IMVB-monitoring 2022
Update voortgangsrapportage 3 door de Monitoringcommissie
14:25 Samenwerking verleden, heden en toekomst
Gespreksleider Pieter van der Gaag met panelleden: Elles van Ark (CNV International), Andre Snellen (Pensioenfederatie), Pim Kraan (Save the Children)
15:00 Subsessie ronde 1:
 • Casus palmolie
  Palmolie wordt voor heel veel toepassingen gebruikt. Bij de winning zijn redelijke arbeidsvoorwaarden en vakbondsvrijheid en landgebruik in harmonie met de lokale gemeenschap (PFIC) niet standaard. Due diligence in de keten is nodig om als belegger de risico’s te zien. Hoe pak je dat aan?
 • Casus platformeconomie en casus Tech
  Bij grote platformbedrijven is vakbondsvrijheid niet vanzelfsprekend. Welke rol kunnen beleggers spelen?
  Grote techbedrijven hebben een impact op mensenrechten, bijvoorbeeld door dienstverlening in niet-democratische landen. Welke opties hebben beleggers om zich uit te spreken hierin?
15:30 Pauze en overgang naar andere sessie
16:00

Subsessie ronde 2:

 • Casus Biodiversiteit
  Deze casus is i.s.m. het verzekeringsconvenant. Het gebruik van diervoer uit Latijns Amerika heeft een grote negatieve impact op de biodiversiteit aldaar. Wat kunnen beleggers doen met bedrijven dichter bij huis om de risico’s hierop te verkleinen?
 • Casus Mica
  Mica is onmisbaar en wordt gebruikt in lakken, auto-onderdelen en elektronica. Kinderarbeid komt bij de winning vaak voor en de keten is complex en daarmee moeilijk te controleren. Hoe kunnen beleggers hierin toch stappen zetten? 
16:30 Engagementsamenwerking in een gepolariseerde wereld
Gespreksleider Pieter van der Gaag met panelleden: Sanne van Keulen (Natuur & Milieu), Frank Wagemans (Achmea IM namens BPL) en Jeroen Verburg (ministerie van Buitenlandse Zaken) over learnings diepe spoor en toekomstaanpak.
16:55 Wrap up
door Pieter van der Gaag
17:00 Netwerkborrel

Locatie: KAS Meeting, De Bleek 13 te Woerden.

Aanmelden
U kunt zich hieronder aanmelden. 

Locatie: