Discussiestuk Strategisch risicomanagement voor pensioenfondsen

De Commissie Risicomanagement heeft besproken hoe het strategisch risicomanagement van een pensioenfonds vormgegeven kan worden. De uitkomsten van deze discussie zijn samengevat in een discussienota. Met deze discussienota wil de commissie geen sluitend overzicht of een alles omvattende analyse geven. Wel hoopt de Commissie dat deze discussienota een goede aanleiding is om met strategisch risicomanagement te starten dan wel het proces te verbeteren.