Discussiestuk: Impact klimaatrisico’s op pensioenfondsen

In de media wordt gesproken over een klimaatcrisis. Wetgevers en toezichthouders moedigen pensioenfondsen en hun vermogensbeheerders aan om rekening te houden met klimaatrisico’s. Maar in hoeverre moet een pensioenfonds rekening houden met veranderingen in het klimaat? De commissie Risicomanagement heeft een discussiestuk opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van relevante ontwikkelingen op klimaatrisicogebied. Hieruit blijkt dat klimaatrisico een belangrijk aandachtsgebied is voor zowel pensioenfondsen, als hun vermogensbeheerders.