Discussiestuk: Soft controls

Soft controls zijn ook van belang voor pensioenfondsen. Tot die conclusie komt de commissie Risicomanagement nadat een themawerkgroep zich in dit onderwerp heeft verdiept. In een discussiestuk wordt dit nader toegelicht. We zijn benieuwd naar uw mening op het stuk. Die kunt u doorgeven via risicomanagement@pensioenfederatie.nl.

Samenvatting
De zwaarste incidenten worden vaak veroorzaakt door menselijk gedrag en in organisaties die nog te weinig aandacht hebben voor de gedragingen van medewerkers en bestuurders. In de meest ideale situatie dwingt de organisatie het gewenste gedrag niet af, maar is dat gedrag vanzelfsprekend. Aandacht voor soft controls als onderdeel van de interne beheersing zou daarom meer prioriteit moeten krijgen.