Pensioenfederatie reageert op consultatie mandaat Europese toezichthouders

Op 21 mei heeft de Pensioenfederatie gereageerd op een consultatie van de Europese Commissie over het mandaat van de Europese toezichthouders (ETA’s). In de context van de kapitaalmarketunie evalueert de commissie het takenpakket en activiteiten van ETA’s. Daarbij wordt overwogen om de ETA’s meer directe toezichtstaken te geven voor sommige typen financiële instellingen.

De Pensioenfederatie stelt dat het voorstelbaar is dat meer instellingen onder direct Europees toezicht vallen, met name van Esma. Deze overweging moet echter gebaseerd worden op de mate van grensoverschrijdende activiteit van diensten, de mate van Europese standaardisatie van financiële producten en het Europese concurrentievermogen. Voor diensten die juist nog voornamelijk binnen de landsgrenzen opereren en sterk verschillen tussen lidstaten, zoals het geval voor pensioenen, is een grotere rol voor de ETA’s niet van toegevoegde waarde. De Pensioenfederatie ziet geen noodzaak tot aanpassing van het mandaat van Eiopa op het gebied van pensioenfondsen.

Bron: Pensioenfederatie