Over ons

Begroting

De begroting 2023 is door het bestuur van de Pensioenfederatie vastgesteld en door de algemene ledenvergadering geaccordeerd. De begroting is gebaseerd op de acties uit de Meerjarenagenda 2022-2026 en de jaarlijkse update bij onze Meerjarenagenda waarin we de laatste ontwikkelingen en onze activiteiten benoemen.