Over ons

Begroting

De begroting 2019 is door het bestuur van de Pensioenfederatie vastgesteld en door de algemene ledenvergadering geaccordeerd. De begroting is gebaseerd op de acties uit het werkprogramma 2019.

Begroting 2018
Begroting 2017
Begroting 2016