Over ons

Begroting

De begroting 2018 is door het bestuur van de Pensioenfederatie vastgesteld en door de algemene ledenvergadering geaccordeerd. De begroting is gebaseerd op de acties uit de beleidsagenda 2018.

Begroting 2017 
Begroting 2016