Over ons

Begroting

De begroting 2020 is door het bestuur van de Pensioenfederatie vastgesteld en door de algemene ledenvergadering geaccordeerd. De begroting is gebaseerd op de acties uit de Agenda 2020.