Over ons

Begroting

De begroting 2022 is door het bestuur van de Pensioenfederatie vastgesteld en door de algemene ledenvergadering geaccordeerd. De begroting is gebaseerd op de acties uit de Meerjarenagenda 2022-2026.