Over ons

Pensioenfederatie: missie, visie, strategie 2022-2026


Onze Missie: Een waardevol pensioen, nu en in de toekomst!

De Pensioenfederatie verenigt, verbindt en vertegenwoordigt haar leden in het maatschappelijke belang van een waardevol pensioen. Samen werken we aan een robuust en toekomstbestendig tweede pijler pensioen. Dat doen we voor miljoenen werkenden, gepensioneerden en nabestaanden.

Onze Visie: #goedproduct #goedgeregeld #ingoedehanden

Het pensioenlandschap verandert, zowel het stelsel als de behoeften bij pensioen opbouwen. De urgentie wordt breed gevoeld om bij werkenden, werkgevers en gepensioneerden het vertrouwen in het pensioenproduct te vergroten en hen daarin een wenkend perspectief te bieden.
Onze richtinggevende ambities zijn:

 • Een waardevol pensioenproduct voor werkenden, werkgevers en gepensioneerden
  Waardevol door de financiële voordelen van samen pensioen opbouwen, passend bij individuele behoeften en met een goede kwaliteit van dienstverlening. #goedproduct
 • Vertrouwen in gezamenlijk pensioen opbouwen
  Vertrouwen in gezamenlijk pensioen opbouwen is essentieel in een onzekere en risicovolle omgeving. Dat betekent een evenwichtige regeling voor alle generaties, helder zicht op hoe de premie-inleg wordt belegd en op het eigen aandeel in het pensioenvermogen en keuzebegeleiding dat aansluit op de persoonlijke situatie. #goedgeregeld
 • Pensioenfondsen als aantrekkelijke en betrouwbare pensioenpartner
  Een professionele en efficiënte uitvoering, zonder winstoogmerk, met een innovatieve en persoonlijke dienstverlening op maat. #ingoedehanden.
Onze uitgangspunten: sociaal bewust en waarden gedreven

Vanuit een sterk sociaal bewustzijn dragen pensioenfondsen bij aan het inkomen van miljoenen Nederlanders voor pensioen, bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt vanuit deze waarden: 

 • Gezamenlijk en zonder winstoogmerk
 • Deskundig en betrouwbaar
 • Verbindend
 • Innovatief en duurzaam
Onze strategische keuzes: sterk stelsel, goed uitgevoerd!

Met het nieuwe contract en de verbeterde premieregelingen in 2026 bewegen we naar een nieuwe pensioenwereld met nieuwe mogelijkheden. De komende vijf jaar zetten we in op:

 • Versterken van het pensioenstelsel en het benutten van veranderingen als vliegwiel voor verdere innovaties in de regeling. Denk aan keuzebegeleiding en toegang voor zelfstandigen.
 • Vormgeven van een robuuste digitale infrastructuur voor efficiënte pensioenadministraties, gegevensuitwisseling en standaardisatie.
 • Vernieuwen van de dienstverlening voor een meer persoonlijke benadering.
 • Vergroten van de maatschappelijke rol die pensioenfondsen vanuit hun sociale taak (kunnen) vervullen.
 • Organiseren van innoverend vermogen in de sector door technologische toepassingen en door voor te sorteren op lange termijn trends.