Over ons

Bureau

Gerard Riemen

Algemeen directeur
riemen@pensioenfederatie.nl

Edith Maat

Directeur
maat@pensioenfederatie.nl

Theo Langejan

Bijzonder Bestuursadviseur
langejan@pensioenfederatie.nl

Sibylle Reichert

Hoofd kantoor Brussel
reichert@pensioenfederatie.eu  

 • Europees pensioenbeleid en toezicht
 • Sustainable Finance
 • Brexit
 • Contactpersoon voor AEIP en PensionsEurope 
 • Lid van bestuur AEIP
 • Secretaris bestuurscommissie Europa
Evelien Alblas

Adviseur Europese Zaken
alblas@pensioenfederatie.eu

 • Financiële markten
 • Capital Markets Union
 • Pan-European Personal Pension Products
 • Pan-European DC Plan
 • FinTech 
 • Financial Transaction Tax
 • Statistical reporting
 • Data collection
 

Afdeling Beleid          

Nathalie Beenen

Hoofd Beleid
beenen@pensioenfederatie.nl

Marcel van de Grift

Beleidsadviseur
grift@pensioenfederatie.nl 

 • Verplichtstelling en marktordening
 • Het algemeen pensioenfonds (APF)
 • Consolidatie verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen
 • Verkenning fiscale vereenvoudiging
 • Eenmalige uitkering op pensioendatum
 • Secretaris commissie Verslaglegging en Uitvoeringskosten
Anika Kattemölle

Beleidsadviseur
kattemolle@pensioenfederatie.nl

 • Fintech
 • Nabestaandenpensioen
 • Keuzevrijheid / eenmalige uitkering
Melanie Meniar

Beleidsadviseur
meniar@pensioenfederatie.nl

 • Verantwoord beleggen
 • Investeren in Nederland
 • IMVO-convenant
 • Secretaris commissie Vermogensbeheer
 
Gerard Metske

Beleidsadviseur
metske@pensioenfederatie.nl

 • Juridische aspecten van pensioen
 • Btw
 • Risicomanagement
 • Secretaris commissie Risicomanagement
 • Secretaris Monitoringcommissie Code pensioenfondsen
Leon Mooijman

Beleidsadviseur
mooijman@pensioenfederatie.nl

 • Actuariële onderwerpen (FTK, lage rente omgeving, haalbaarheidstoets, herstelplannen, etc.)
 • Secretaris commissie Actuariaat
Geralt Nekkers

Beleidsadviseur
nekkers@pensioenfederatie.nl

 • Pensioen voor alle werkenden
 • Integrale beleidsvisie pensioen
 • Lange balansen
 • Coördinatie Europese dossiers tussen bureau Brussel en bureau Den Haag
 • Contactpersoon voor Netspar
 
Emile Soetendal

Projectleider / plv. Hoofd Beleid
soetendal@pensioenfederatie.nl

 • Alternatief pensioencontract
 • Pensioen voor alle werkenden
 • Marktordening
 • Integrale beleidsvisie pensioen
 • Secretaris Uitvoeringsraad
 
Esther Vijverberg

Beleidsadviseur
vijverberg@pensioenfederatie.nl

 • Toezicht
 • Waardeoverdracht
 • Wet Pensioencommunicatie
 • Juridische zaken
 • Zorgplicht
 • Secretaris commissie Pensioenzaken
 
Tomas Wijffels

Beleidsadviseur
wijffels@pensioenfederatie.nl

 • Bestuurslid Pensioenregister
 • Communiceren van risico’s
 • Nieuw pensioencontract
Saskia de Zwaan - Cornelisse

Beleidsadviseur
zwaan@pensioenfederatie.nl

 • Goverance pensioenfondsen
 • Geschiktheid
 • Compliance
 • Code pensioenfondsen
 • Uitbesteding
 • Secretaris commissie Governance & Compliance

 Afdeling Communicatie

 

Roos Kuip 

Hoofd Communicatie
kuip@pensioenfederatie.nl

Wouter van den Brink

Communicatieadviseur
brink@pensioenfederatie.nl

 • Communicatie met de deelnemer
 • Visie op pensioencommunicatie
 • Wettelijk verplichte communicatie en standaardmodellen
 • Communicatie over koopkracht en risico's
 • Secretaris commissie Communicatie

Marleen Buijsman

Communicatieadviseur
buijsman@pensioenfederatie.nl

 • Reputatiemanagement
 • Platform detijdvanjeleven.nl
Judith Duijvestijn

Medewerker Redactie & Monitoring
duijvestijn@pensioenfederatie.nl

 • Nieuwsmonitoring
 • Website
 • Publicaties
Marloes van den Heijkant

Communicatieadviseur
heijkant@pensioenfederatie.nl

 • Communicatie met de deelnemer
 • Visie op pensioencommunicatie
 • Wettelijk verplichte communicatie en standaardmodellen
Gert Kloosterboer

Perswoordvoerder
kloosterboer@pensioenfederatie.nl

Richard Pauw

Manager Public Affairs
pauw@pensioenfederatie.nl

 • Belangenbehartiger richting Parlement en externe stakeholders
 • Secretaris commissie Public Affairs
Mandy Ros

Perswoordvoerder
ros@pensioenfederatie.nl 

 • Mediabeleid
 • Woordvoering

Afdeling Interne Zaken

 
Shiryn Maddoe

Hoofd Interne Zaken
maddoe@pensioenfederatie.nl

Yvonne van Giessen

Medewerker Secretariaat en evenementen
giessen@pensioenfederatie.nl 

Ashley Koedoot - Onderwater

Medewerker Secretariaat en evenementen
koedoot@pensioenfederatie.nl

Ine Nijman

Directiesecretaresse / medewerker Personeelszaken
nijman@pensioenfederatie.nl

Kim Noordam

Directiesecretariaat
noordam@pensioenfederatie.nl