Over ons

Bureau

 

Edith Maat

Directeur
maat@pensioenfederatie.nl

Emile Soetendal

Plv. directeur (tijdelijk)
soetendal@pensioenfederatie.nl

 • Pensioencontract

Bureau Brussel

 
Theo Langejan

Bijzonder Bestuursadviseur / Hoofd kantoor Brussel
langejan@pensioenfederatie.nl

Matthies Verstegen

Adviseur Europese Zaken
verstegen@pensioenfederatie.nl

Afdeling Beleid

 
Carolina de Fey

Strategisch beleidsadviseur
fey@pensioenfederatie.nl

 • Coördinatie strategische beleidsvisie 
 • Pensioen voor alle werkenden
Marcel van de Grift

Beleidsadviseur
grift@pensioenfederatie.nl 

 • Marktordening
 • Toezicht- en uitvoeringskosten
 • Eenmalige uitkering op pensioendatum
 • Nieuw Pensioencontract: onderzoeksgroep Uitvoering
 • Secretaris commissie Verslaglegging en Uitvoeringskosten
Will-Jan Jacobs

Beleidsadviseur
jacobs@pensioenfederatie.nl

 • Verantwoord beleggen 
 • IMVB-convenant 
 • Klimaatcommitment 
 • Secretaris commissie Vermogensbeheer  
 
Anika Kattemölle

Beleidsadviseur
kattemolle@pensioenfederatie.nl

 • Nabestaandenpensioen
 • Zorgambitie
 • Strategische beleidsvisie
Marcel Lever

Beleidsadviseur
lever@pensioenfederatie.nl

 • Pensioencontract
 • Actuariële vraagstukken
 • Verlagen
 • Secretaris commissie Actuariaat
Melanie Meniar

Beleidsadviseur
meniar@pensioenfederatie.nl

 • Digitale overheid
 • Gegevensverstrekking
 • Secretaris Uitvoeringsraad
Gerard Metske

Beleidsadviseur
metske@pensioenfederatie.nl

 • Pensioenverdeling bij scheiding
 • BTW
 • Sectorindeling
 • Secretaris commissie Pensioenzaken
 • Secretaris Monitoringcommissie Code pensioenfondsen
Stephan Schüller

Beleidsadviseur
schueller@pensioenfederatie.nl

 • Eigen Risicobeoordeling
 • Privacy en gegevensbescherming
 • Uitbesteding
 • IT
 • Kwaliteit pensioenadministraties
 • Secretaris commissie Risicomanagement
Tomas Wijffels

Beleidsadviseur
wijffels@pensioenfederatie.nl

 • Bestuurslid Pensioenregister
 • Waardeoverdracht kleine pensioenen
 • Pensioencommunicatie

Saskia de Zwaan - Cornelisse

Beleidsadviseur 
zwaan@pensioenfederatie.nl

 • Sleutelfuncties
 • Geschiktheid
 • Diversiteit
 • Compliance
 • Code Pensioenfondsen
 • Verantwoordings- en Belanghebbendenorganen
 • Governance
 • Secretaris Commissie Governance & Compliance

Afdeling Communicatie

 
Roos Kuip 

Hoofd Communicatie
kuip@pensioenfederatie.nl

Wouter van den Brink

Communicatieadviseur
brink@pensioenfederatie.nl

 • Communicatie en reputatie
 • Secretaris commissie Communicatie
Marleen Buijsman

Communicatieadviseur
buijsman@pensioenfederatie.nl

 • Jongerencampagne
 • Financiële educatie
 
Judith Duijvestijn

Medewerker Redactie & Monitoring
duijvestijn@pensioenfederatie.nl

 • Webredactie en websitebeheer
 • Nieuwsmonitoring
Marloes van den Heijkant

Communicatieadviseur
heijkant@pensioenfederatie.nl

 • Communicatie en reputatie
Irene Martini

Perswoordvoerder
martini@pensioenfederatie.nl

 • Woordvoering
 
Richard Pauw

Manager Public Affairs
pauw@pensioenfederatie.nl

 • Belangenbehartiging
 • Secretaris commissie Public Affairs
Mandy Ros

Perswoordvoerder
ros@pensioenfederatie.nl 

 • Mediabeleid
 • Woordvoering
 • Secretaris werkgroep Woordvoerders

Afdeling Interne Zaken

 
Shiryn Maddoe

Hoofd Interne Zaken
maddoe@pensioenfederatie.nl

 • Bestuurssecretaris
Natasja Dijkhuizen

Medewerker Secretariaat en evenementen
dijkhuizen@pensioenfederatie.nl 

Ashley Koedoot - Onderwater

Medewerker Secretariaat en evenementen
koedoot@pensioenfederatie.nl

Ine Nijman

Directiesecretaresse / medewerker Personeelszaken
nijman@pensioenfederatie.nl

Jacintha Paardekoper

Directiesecretaresse
paardekoper@pensioenfederatie.nl