Over ons

Bureau

 

Gerard Riemen

Algemeen directeur (tot 1 november)
riemen@pensioenfederatie.nl

Edith Maat

Directeur
maat@pensioenfederatie.nl

Emile Soetendal

Plv. directeur (tijdelijk)
soetendal@pensioenfederatie.nl

 • Pensioencontract
 • Secretaris Uitvoeringsraad

Bureau Brussel

 
Theo Langejan

Bijzonder Bestuursadviseur / Hoofd kantoor Brussel
langejan@pensioenfederatie.nl

Matthies Verstegen

Adviseur Europese Zaken
verstegen@pensioenfederatie.nl

Afdeling Beleid

 
Nathalie Beenen

Hoofd Beleid
beenen@pensioenfederatie.nl

Carolina de Fey

Strategisch beleidsadviseur
fey@pensioenfederatie.nl

 • Coördinatie strategische beleidsvisie 
 • Pensioen voor alle werkenden
 • Zorgplicht
Marcel van de Grift

Beleidsadviseur
grift@pensioenfederatie.nl 

 • Marktordening
 • Toezicht- en uitvoeringskosten
 • Eenmalige uitkering op pensioendatum
 • Secretaris commissie Verslaglegging en Uitvoeringskosten
Anika Kattemölle

Beleidsadviseur
kattemolle@pensioenfederatie.nl

 • Strategische beleidsvisie: kernwaarden pensioensector
 • Innovatie
 • Nabestaandenpensioen
Melanie Meniar

Beleidsadviseur
meniar@pensioenfederatie.nl

 • Verantwoord beleggen
 • IMVB-convenant
 • Klimaatcommitment
 • Secretaris commissie Vermogensbeheer
Gerard Metske

Beleidsadviseur
metske@pensioenfederatie.nl

 • Pensioenverdeling bij scheiding
 • Inhoudingen op niet-uitgekeerde pensioenen
 • BTW
 • Sectorindeling
 • Secretaris commissie Pensioenzaken
 • Secretaris Monitoringcommissie Code pensioenfondsen
Leon Mooijman

Beleidsadviseur
mooijman@pensioenfederatie.nl

 • Actuariële vraagstukken
 • Digitale overheid
 • Gegevensverstrekking
 • Secretaris commissie Actuariaat
Stephan Schüller

Beleidsadviseur
schueller@pensioenfederatie.nl

 • Eigen Risicobeoordeling
 • Privacy en gegevensbescherming
 • Uitbesteding
 • IT
 • Fiscale vraagstukken
 • Secretaris commissie Risicomanagement
 
Tomas Wijffels

Beleidsadviseur
wijffels@pensioenfederatie.nl

 • Bestuurslid Pensioenregister
 • Waardeoverdracht kleine pensioenen
 • Pensioencommunicatie
Saskia de Zwaan - Cornelisse
Beleidsadviseur 
zwaan@pensioenfederatie.nl
 • Governance
 • Compliance
 • Code pensioenfondsen
 • Secretaris commissie Governance & Compliance
 • Secretaris klankbordgroep Verantwoordingsorgaan en Belanghebbendenorgaan
 

Afdeling Communicatie

 
Roos Kuip 

Hoofd Communicatie
kuip@pensioenfederatie.nl

Wouter van den Brink

Communicatieadviseur
brink@pensioenfederatie.nl

 • Communicatie en reputatie
 • Secretaris commissie Communicatie
Marleen Buijsman

Communicatieadviseur
buijsman@pensioenfederatie.nl

 • Platform detijdvanjeleven.nl
 • Financiële educatie
 
Judith Duijvestijn

Medewerker Redactie & Monitoring
duijvestijn@pensioenfederatie.nl

 • Webredactie en websitebeheer
 • Nieuwsmonitoring
Marloes van den Heijkant

Communicatieadviseur
heijkant@pensioenfederatie.nl

 • Communicatie en reputatie
Gert Kloosterboer

Perswoordvoerder
kloosterboer@pensioenfederatie.nl

 • Woordvoering
Richard Pauw

Manager Public Affairs
pauw@pensioenfederatie.nl

 • Belangenbehartiging
 • Secretaris commissie Public Affairs
Mandy Ros

Perswoordvoerder
ros@pensioenfederatie.nl 

 • Mediabeleid
 • Woordvoering
 • Secretaris werkgroep Woordvoerders

Afdeling Interne Zaken

 
Shiryn Maddoe

Hoofd Interne Zaken
maddoe@pensioenfederatie.nl

 • Bestuurssecretaris
Yvonne van Giessen

Medewerker Secretariaat en evenementen
giessen@pensioenfederatie.nl 

Ashley Koedoot - Onderwater

Medewerker Secretariaat en evenementen
koedoot@pensioenfederatie.nl

 
Sherida Mahadewsing

Directiesecretaresse
mahadewsing@pensioenfederatie.nl

 

Ine Nijman

Directiesecretaresse / medewerker Personeelszaken
nijman@pensioenfederatie.nl