Over ons

Statuten en reglementen

In de statuten wordt op een aantal plaatsen bepaald dat zaken nader worden geregeld in een door het bestuur dan wel de algemene ledenvergadering vast te stellen reglement.

Statuten Pensioenfederatie (met ingang van 1 januari 2017)
Reglement algemene ledenvergadering (met ingang van 1 januari 2016)
Reglement bestuur Pensioenfederatie (met ingang van 1 januari 2019)
Reglement directie (met ingang van 1 januari 2019)