Commissie Actuariaat

De commissie Actuariaat behandelt actuariële onderwerpen in de breedste zin van het woord. De commissie houdt zich bezig met vraagstukken die betrekking hebben op de inhoud van pensioenregelingen en de financiering van pensioenverplichtingen. Vraagstukken die te maken hebben met (de herziening van) het financieel toetsingskader, het maken of actualiseren van herstelplannen, de haalbaarheidstoets, de te hanteren parameters, etc., komen aan de orde binnen de commissie.

De commissie Actuariaat bestaat uit:

Hans Staring, ABP (voorzitter)
Annemieke Hulsbergen, PMT
Robert Kiburg, BPL Pensioen 
Garry Meulendijks, Pensioenfonds Rail & OV
Alexander Paulis, APG
Angelique Plekker, Blue Sky Group
Heleen Sallé, PNO Media
Stijn Spauwen, Pensioenfonds DSM
Bart ter Veer, PGB Pensioendiensten
Stef Vermeulen, PGGM
Wytske van der Weide, TKP
Roel Wilms, PME
Hamadi Zaghdoudi, Willis Towers Watson
Bob Cordewiner, AZL
Bob Dongelmans, Achmea Pensioenservices
Marcel Lever, Pensioenfederatie (secretaris)