Commissie Actuariaat

De commissie Actuariaat behandelt actuariële onderwerpen in de breedste zin van het woord. De commissie houdt zich bezig met vraagstukken die betrekking hebben op de inhoud van pensioenregelingen en de financiering van pensioenverplichtingen. Vraagstukken die te maken hebben met (de herziening van) het financieel toetsingskader, het maken of actualiseren van herstelplannen, de haalbaarheidstoets, de te hanteren parameters, etc., komen aan de orde binnen de commissie.

De commissie Actuariaat bestaat uit:

Menno Nadels, MN (voorzitter)
Doreth van den Heuvel, Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (vanuit bestuur)
Elvin van den Hoek, Pensioenfonds Douwe Egberts
Agnes Joseph, Achmea Pensioenservices
Marco Kiewiet, Pensioenfonds Smurfit Kappa 
Garry Meulendijks, Pensioenfonds Rail & OV
Alexander Paulis, APG
Cornelis Peereboom, Pensioenfonds Hoogovens
Heleen Sallé, MPD
Ingrid Smeets, AZL
Stijn Spauwen, Pensioenfonds DSM
Hans Staring, PGGM
Hamadi Zaghdoudi, Willis Towers Watson 
Marcel Lever, Pensioenfederatie (eerste secretaris)
Marcel van de Grift, Pensioenfederatie (tweede secretaris)