Commissie Public Affairs

De Commissie Public Affairs adviseert over nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op pensioenbeleid en vermogensbeheer. De commissie maakt daarbij onder meer een inschatting van de politieke haalbaarheid van beleidsvoornemens. De commissie vervult een coördinerende rol door politieke voelsprieten van de leden samen te brengen.

De secretaris van de commissie is mede verantwoordelijk voor adequate afstemming over de wisselwerking tussen nationale en internationale (Europese) ontwikkelingen.

De commissie Public Affairs bestaat uit:

Wouter Thalen, PFZW (voorzitter)
Tinka den Arend, APG
Janwillem Bouma, Pensioenfonds Hoogovens
Patrick Janssen, Pensioenfonds PGB
Patrick Koimans, ABP
Ellen Moonen, PGGM
Richard Pauw, PMT
Hedda Renooij, Unilever APF
Tim van der Rijken, Pensioenfonds Kappers (vanuit bestuur)
Nicole Scheffers, PME
Kirsten Wilkeshuis, Pensioenfederatie (eerste secretaris)