Advies- en Uitvoeringsraad

De Advies- en uitvoeringsraad (AUR) is enerzijds een adviesorgaan voor het bestuur van de Pensioenfederatie, anderzijds een gremium waarin belangrijke spelers uit het pensioenveld hun stem kunnen laten horen. De AUR geeft gevraagd en ongevraagd advies over uitvoeringstechnische aspecten en beleidsmatige ontwikkelingen in de pensioensector.

De Advies- en Uitvoeringsraad bestaat uit:

Jasper Kemme, Philips Pensioenfonds (voorzitter)
David van As, Bpf. BOUW
Frits Bart, TKP Pensioen
Ruben Beil, Pensioenfonds Metaal en Techniek
Francis van Bergenhenegouwen, Het Nederlandse Pensioenfonds
Mirjam Breekelmans, Achmea Pensioenservices
Willem Brugman, Pensioenfonds Vervoer
José Claus, PNO Media
Harold Clijsen, PGB Pensioendiensten
Marijke Colly, Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Lucien Gielissen, Pensioenfonds IBM Nederland
Rajesh Grobbe, Pensioenfonds Loodsen
Theo Hillen, Pensioenfonds TDV
Emmie Lewin, Pensioenfonds PostNL
Ellen Metaal, Pensioenfonds Horeca en Catering
Walter Mutsaers, Pensioenfonds Rail en OV
Lydia Timmermans, BPL Pensioen
Sijmon Timmers, APG
Eric Uijen, Pensioenfonds voor de Metalektro
Hans van de Velde, Pensioenfonds Hoogovens
Harmen van Wijnen, Pensioenfonds ABP
Melanie Meniar, Pensioenfederatie (secretaris)