Commissie Verslaglegging en Uitvoeringskosten

De werkzaamheden van de commissie Verslaglegging en Uitvoeringskosten bestaan uit:

  • inzicht geven in en informeren over de implicaties van voorgenomen beleid van de Pensioenfederatie, die van de overheid of de toezichthouder op de verslaglegging bij pensioenfondsen en de verslaglegging bij werkgever komen.
  • adviseren over gewenste acties om beleid van overheid, nationale en Europese toezichthouders en Europese instellingen en stakeholders te beïnvloeden zodat dat beleid bijdraagt aan eerlijke en transparante verslaglegging.
  • adviseren over nut en noodzaak om initiatieven in de sector ten aanzien van verslaglegging door fondsen en ten aanzien van transparantie van uitvoeringskosten breder onder de aandacht te brengen en te stimuleren.
  • adviseren en suggesties doen voor mogelijk gemeenschappelijk beleid en het vervaardigen van servicedocumenten voor de leden inzake transparantie van uitvoeringskosten en verslaglegging door fondsen.
De commissie Verslaglegging en Uitvoeringskosten bestaat uit:

Robert Huisman, Pensioenfonds PGB (voorzitter)
Jacques van Dijken, Pensioenfonds Medisch Specialisten (vanuit bestuur)
Marc Dogge, Philips Pensioenfonds
Marcel van Gooswilligen, PGB Pensioendiensten
Rajesh Grobbe, Beroepspensioenfonds Loodsen
Gerrit Gunnink, Shell Pensioenfonds
Kees Hilhorst, Pensioenfonds Rail & OV
Hein de Kok, Pensioenfonds Woningcorporaties
Olaf Lahaye, APG
Jan Luijks, Pensioenfonds Medisch Specialisten
Frits Meerdink, PGGM
George Ruijter, Appolaris
Marcel Snijders, Pensioenfonds UWV
Fred Stevenson, Pensioenfonds Hoogovens
Grietje Sweertman, TKP
Marcel van de Grift, Pensioenfederatie (secretaris)