Commissie Governance en Compliance

De commissie Governance en Compliance heeft tot doel:

  • inzicht te geven in en te informeren over de implicaties van het voorgenomen beleid van de overheid en toezichthouder op het terrein van de governance en compliance van pensioenfondsen en de eisen die worden gesteld aan (mede) beleidsbepalers en overige leden van organen van het pensioenfonds;
  • te adviseren over gewenste acties om beleid van overheid, toezichthouders, belangenorganisaties, instellingen en stakeholders te beïnvloeden, zodat het beleid bijdraagt aan een goede governance en compliance van pensioenfondsen;
  • te adviseren over nut en noodzaak om initiatieven in de sector ten aanzien van governance breder onder de aandacht te brengen en te stimuleren; en
  • te adviseren over en suggesties te doen voor mogelijk gemeenschappelijk beleid vanuit de sector en het vervaardigen van servicedocumenten en handreikingen voor leden inzake de governance en compliance van pensioenfondsen.

Bij de samenstelling wordt vanuit diversiteit gestreefd naar complementariteit in kennis, maar ook in vertegenwoordiging van de verschillende soorten fondsen en bestuursmodellen. Op deze manier wordt alle praktijkervaring gebundeld.

De commissie Governance en Compliance bestaat uit:

Peter van Gameren, Pensioenfonds KPN (voorzitter)
Derya Akbiyik, Pensioenfonds Achmea
Geert Bierlaagh, Pensioenfonds Fluor
Joost Damen, TKP
Bart Damoiseaux, ABP
Rida El Hamdani, PFZW
Gerard Frankema, APF Stap
Mila Hoekstra, Het Nederlandse Pensioenfonds
Joos Nijtmans, Pensioenfonds Rail & OV
Neoletta Poelgeest, Pensioenfonds ABN AMRO (vanuit bestuur)
Mariëtte Sanderse, PMT
Maurice Sarton, AZL
Harmen Schouten, Pensioenfonds IBM
Mark Boumans, Pensioenfederatie (eerste secretaris)
Gerard Metske, Pensioenfederatie (tweede secretaris)