Commissie Woordvoerders

De commissie Woordvoerders bestaat uit perswoordvoerders van pensioenfondsen en van de Pensioenfederatie. De commissie komt maandelijks bijeen om informatie uit te wisselen over onderwerpen die in de media aan de orde (kunnen) komen en die uitstralingseffecten (kunnen) hebben naar meerdere fondsen of naar de sector als geheel.

De commissie Woordvoerders bestaat uit:

Ria van der Steen, PMT (voorzitter)
David van As, Bpf Bouw
Jos van Dijk, ABP
Tjitte Faber, Pensioenfonds Rail & OV
Ellen Habermehl, PFZW
Tine van Heerikhuize, Bpf Detailhandel
Asha Khoenkhoen, ABP
Monique Orriëns, Pensioenfonds PGB
Melchior Hovestadt, Pensioenfonds Horeca & Catering
Rutger Schuil, PME
Wouter Thalen, PFZW
Michael Vos, Pensioenfederatie
Pim Nusselder, Pensioenfederatie (secretaris)