Commissie Pensioenzaken

De commissie Pensioenzaken houdt zich -in opdracht van het bestuur van de Pensioenfederatie- bezig met de volgende zaken:  

  • informeren over de juridische en fiscale aspecten van (nieuwe) Europese en nationale wet- en regelgeving (bij de uitvoering) van pensioenregelingen door pensioenfondsen;
  • inzicht geven in de mogelijke juridische en fiscale consequenties van beleidsvoornemens van de Pensioenfederatie;
  • adviseren over gewenste wijzigingen in wet- en regelgeving onder meer naar aanleiding van Europese of nationale jurisprudentie of problemen in de uitvoering;
  • interpretatie van wet- en regelgeving door Europese en nationale toezichthouders;
  • adviseren over en suggesties doen voor mogelijk gemeenschappelijk beleid en het vervaardigen van servicedocumenten voor de leden inzake statuten, reglementen en procedures voorvloeiend uit wet- en regelgeving.
De commissie Pensioenzaken bestaat uit:

Karin Bitter, Pensioenfonds Zorg en Welzijn (voorzitter)
Richt Thien, Syntrus Achmea
Chantal Boekkooi, Heineken Pensioenfonds
Hans Breuker, TKP
Gina van Ginkel, PGGM
Maarten Jansen, PGB
Debbie Kwanten, APG
Joost Linnebak, SPMS
Saskia Mevissen, MN
Jeroen Röder, Blue Sky Group
Gerard Rutten, Pensioenfonds DSM Nederland (vanuit bestuur)
Nicole Scheffers, PME
Raimond Schikhof, Pensioenfonds Flexsecurity
Martin van 't Zet, Shell Pensioenfonds
Gerard Metske, Pensioenfederatie (secretaris)