Collectieve waardeoverdracht

Werkgevers kunnen een verzoek doen tot collectieve waardeoverdracht, als zij van pensioenuitvoerder wisselen. Ook als het pensioenfonds wordt opgeheven, vindt er ook waardeoverdracht plaats naar een andere pensioenuitvoerder.

Daarnaast bestaat ook een zogenaamde interne collectieve waardeoverdracht. In de Wet waardeoverdracht klein pensioen is geregeld dat onder welke voorwaarden een pensioenuitvoerder bij stijging van de fiscale pensioenleeftijd al opgebouwde pensioenaanspraken zonder instemming van deelnemers mag omzetten naar één pensioenleeftijd.