Servicedocument Modelrisico voor pensioenfondsen

Rekenmodellen spelen zowel in de uitvoering van als in de besluitvorming bij pensioenbeleid een steeds grotere rol.

Rekenmodellen spelen zowel in de uitvoering van als in de besluitvorming bij pensioenbeleid een steeds grotere rol. Een ‘nieuw’ risico dat daarbij om de hoek komt kijken is dat beslissingen genomen worden op basis van incorrecte of ontoereikende modeluitkomsten. Dit beknopte servicedocument attendeert gebruikers van modellen op de noodzaak om zich van die risico’s bewust te zijn.

Het Servicedocument modelrisico voor pensioenfondsen is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het downloaden zodra u bent ingelogd.